Instituțiile Ombudsmanului trebuie să-și accepte rolul de gardieni ai bunei administrări pentru a se dezvolta și a putea lucra în interesul publicului. Instituțiile UE au permis biroului meu să realizeze idealurile creatorilor săi de acum 25 de ani, și anume să fie un apărător pasionat al UE și al cetățenilor săi. Biroul meu este mic, dar are un mandat important, pe care voi continua să-l respect.

Emily O’Reilly, Ombudsmanul European

Istoricul Ombudsmanului European

Tratatul de la Maastricht

1992

Se semnează Tratatul de la Maastricht, inclusiv un articol de înființare a Ombudsmanului European.

Statutul Ombudsmanului European

1994

Parlamentul European adoptă normele de înființare a Ombudsmanului – Statutul Ombudsmanului European.

Jacob Söderman

1995

Parlamentul European alege primul Ombudsman European în persoana lui Jacob Söderman (Finlanda) și se deschide biroul.

Rețeaua europeană a ombudsmanilor

1996

Se creează Rețeaua europeană a ombudsmanilor: în prezent, rețeaua reunește peste 95 de birouri naționale și regionale ale ombudsmanului și comisii pentru petiții din 36 de țări.

Codul bunei conduite administrative

2001

Parlamentul European aprobă Codul bunei conduite administrative, elaborat de Ombudsmanul European, care stabilește orientări pentru funcția publică europeană.

P. Nikiforos Diamandouros

2003

Este ales al doilea Ombudsman în persoana lui P. Nikiforos Diamandouros (Grecia).

Emily O’Reilly

2013

Este ales al treilea Ombudsman în persoana lui Emily O’Reilly (Irlanda).

Parallel inquiries

2014

Demararea anchetelor paralele cu Rețeaua Europeană a ombudsmanilor

Cooperation with the European Parliament

2014

Intensificarea cooperării cu Parlamentul European prin intermediul comisiilor și al audierilor

Strategic investigation unit

2015

Primele rezultate ale noii unități Anchete strategice

Fast-Track procedure

2018

Introducerea de noi metode de lucru pentru gestionarea cazurilor și a procedurii accelerate pentru cazurile privind accesul la documente

Emily O’Reilly

2019

Emily O'Reilly aleasă pentru un nou mandat

Principalele domenii de activitate ale Ombudsmanului European

Transparența

Transparența, accesul la informații și la documente

Responsabilitatea

Responsabilitatea și participarea publică la procesul de decizie la nivelul UE

Licitațiile UE

Probleme cu licitații și granturi UE

Drepturile fundamentale

Respectarea drepturilor fundamentale și procedurale

Ombudsmanul în cifre

Persoanele fizice, întreprinderile, asociațiile și societatea civilă pot solicita ajutorul Ombudsmanului European dacă întâmpină probleme cu instituțiile UE.

Biroul a tratat peste 57 000 de plângeri în cei 25 ani de activitate.

Majoritatea anchetelor au la bază plângeri, dar Ombudsmanul poate, de asemenea, să lanseze anchete din proprie inițiativă. De la înființarea biroului, în 1995, s-au deschis peste 7 300 de anchete.

Anchete deschise și închise, 1995-2019

Plângeri depuse și anchete deschise în funcție de țară, 2019

Cu ce ne ocupăm

Mai multă transparență în procesul de decizie al UE

Este esențial ca publicul să dispună de suficiente informații pentru a putea urmări politicile și legislația UE și pentru a participa în mod semnificativ la procesul democratic al UE.

Îmbunătățirea transparenței procesului decizional al UE a făcut obiectul mai multor anchete, de exemplu în ceea ce privește: procesul legislativ al Consiliului, în cadrul căruia guvernele naționale modelează legislația UE, procesul decizional al Eurogrupului, în cadrul căruia miniștrii de finanțe decid cu privire la politicile zonei euro, negocierile comerciale între UE și țările din afara UE sau în ceea ce privește modul în care guvernele UE decid cu privire la cotele anuale de pescuit, ținând seama de durabilitate.

Standarde etice mai înalte în instituțiile UE

Cetățenii au încredere în instituțiile publice atunci când văd că acestea lucrează pentru binele public și mențin standarde înalte de etică.

UE dispune de norme solide privind activitatea de lobby, conflictele de interese și practica „ușilor turnante” – când cetățenii trec de la sectorul privat la cel public și invers. Pentru a garanta însă încrederea publicului, aceste norme trebuie puse în aplicare și actualizate. Anchetele recente ale Ombudsmanului au avut drept rezultat norme de etică mai stricte pentru comisarii europeni, o mai bună aplicare a normelor privind practica ușilor turnante și orientări pentru funcționarii publici ai UE cu privire la interacțiunea cu reprezentanții de interese.

O procedură mai rapidă de soluționare a cererilor de acces la documente

Accesul public la documente este esențial pentru a permite controlul politicilor și legislației UE, precum și al fondurilor UE. Întrucât motivele de accesare a documentele sunt adesea sensibile la factorul timp, Ombudsmanul a introdus o procedură accelerată pentru a ajuta cetățenii să obțină informațiile pe care le doresc, cât timp sunt relevante.

Anchetele recente au vizat cheltuielile de deplasare ale comisarilor europeni, operațiunile de control la frontiere efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și activitățile de lobby legate de Programul european de cercetare în domeniul apărării. Anchetele anterioare ale Ombudsmanului au determinat Agenția Europeană pentru Medicamente să pună la dispoziția publicului rezultatele studiilor clinice pentru medicamente.

Democrația participativă la nivelul UE

Facilitarea urmăririi și a implicării cetățenilor în dezbaterile și discuțiile UE poate contribui la combaterea percepției publice conform căreia UE este distantă și complexă.

Ombudsmanul a contribuit la îmbunătățirea inițiativei cetățenești europene – un instrument de democrație participativă, prin care cetățenii pot înainta o petiție Comisiei Europene pentru ca aceasta să legifereze pe o anumită temă – pentru a o face mai accesibilă. Alte anchete ale Ombudsmanului au dus la intensificarea eforturilor instituțiilor UE de a comunica în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE, în special în cazul „consultărilor publice” ale Comisiei, și de a face site-urile mai accesibile.

Respectarea drepturilor fundamentale

Pe lângă drepturile mai tradiționale prevăzute în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale, există anumite drepturi care sunt direct relevante pentru activitatea Ombudsmanului, cum ar fi „dreptul la bună administrare” și „dreptul de acces la documente”.

Ombudsmanul face în mod regulat referire la cartă în anchetele sale. În urma unei astfel de anchete, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a instituit un mecanism de tratare a plângerilor persoanelor care consideră că drepturile lor fundamentale au fost încălcate. O altă anchetă a determinat plata stagiarilor din delegațiile străine ale UE, pentru a evita inegalitatea în ceea ce privește accesul.

Fonduri UE – rezolvarea problemelor legate de contracte și licitații

Ombudsmanul se ocupă în mod regulat de cazuri ce privesc proiecte finanțate de UE, de obicei legate de probleme detectate în urma auditurilor.

Dacă se descoperă o problemă în urma unui audit, instituțiile UE sunt obligate să recupereze fondurile. Pot apărea însă neînțelegeri sau greșeli, iar recuperarea poate să nu fie justificată. Ombudsmanul poate contribui la găsirea de soluții în astfel de cazuri în care organizația în cauză a desfășurat activitatea cu bună-credință și a îndeplinit obiectivele proiectului.

Un exemplu recent a determinat Comisia Europeană să își schimbe poziția și să plătească costurile contractate de Asociația Universităților Europene pentru un proiect desfășurat în vederea promovării cooperării regionale din America Latină.

Premiul pentru bună administrare

Pe durata anchetelor, Ombudsmanul și personalul său sunt în mod regulat martorii excelentei activități depuse de funcționari europeni dedicați. Premiul pentru bună administrare, instituit în 2017, are drept obiectiv să ofere exemple în acest sens unui public mai larg, atât pentru a disemina bunele practici, cât și pentru a contribui la reducerea decalajului dintre cetățeni și instituțiile UE.

Există un premiu general și premii pe categorii. Printre câștigătorii edițiilor trecute se numără echipe din cadrul Comisiei Europene care au depus eforturi pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la poluarea cu materiale plastice, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară pentru activitatea care atrage atenția asupra riscurilor pentru albine și Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică pentru un proiect european de cooperare.

Rețeaua europeană a ombudsmanilor

Ombudsmanul European coordonează Rețeaua europeană a ombudsmanilor, care reunește 95 de birouri naționale și regionale ale ombudsmanului din 36 de țări europene.

Ombudsmanul European organizează o conferință anuală pentru a pune ombudsmanii naționali și regionali în legătură cu factorii de decizie din UE, pentru a-i ajuta să atragă atenția asupra aspectelor problematice. De asemenea, Ombudsmanul European coordonează anchete paralele, în care birourile naționale ale ombudsmanilor lucrează împreună la proiecte UE comune. Un exemplu în acest sens a fost o anchetă paralelă care a analizat dacă fondurile UE sunt cheltuite în conformitate cu drepturile fundamentale și care a făcut sugestii de îmbunătățire a modului în care sunt monitorizate aceste fonduri UE.

Perspective

Ombudsmanul European a fost înființat în urmă cu 25 de ani. La acel moment, în UE a avut loc o profundă transformare, modelată de provocări, de așteptările în schimbare ale cetățenilor și de aderarea unor noi membri.

Este probabil ca în anii următori să aibă loc o transformare la fel de profundă, având în vedere pandemia de COVID-19 și răspunsul actual care își propune să redefinească însăși esența UE. De asemenea, Uniunea va trebui să ia decizii majore, pe măsură ce abordează schimbările climatice, gestionează migrația într-un mod uman, se confruntă cu progresele tehnologice și susține poziția Europei în lume.

Sarcina mea în calitate de Ombudsman European este să mă asigur că astfel de decizii – care afectează în mod direct viața oamenilor – sunt sprijinite de instituții UE care plasează cetățeanul în centrul tuturor acțiunilor lor. Prin tratarea plângerilor și identificarea problemelor sistemice, voi continua să încurajez instituțiile UE să respecte cele mai înalte standarde de bună administrare.

Vă mulțumim pentru sprijinul și angajamentul dumneavoastră din acești ani și ne dorim să continuăm să lucrăm împreună și în viitor.

Emily O'Reilly, Ombudsmanul European