Potrebno je prepoznati ulogu institucija pučkog pravobranitelja kao čuvara dobre uprave kako bi one mogle napredovati i raditi u najboljem interesu javnosti. Institucije EU-a omogućile su mojem uredu da ostvari viziju koju su prije 25 godina imali njegovi osnivači, a to je da postane ustrajan zaštitnik EU-a i njegovih građana. Iako je malen, moj ured ima veliku zadaću, koju ću ja i dalje nastojati ispuniti i pretvoriti u stvarnost.

Emily O’Reilly, Europska ombudsmanica

Povijest Europskog ombudsmana

Ugovor iz Maastrichta

1992.

Potpisan je Ugovor iz Maastrichta, koji sadržava i članak kojim se uspostavlja institucija Europskog ombudsmana.

Statut Europskog ombudsmana

1994.

Europski parlament donio je pravila kojima se uređuje rad Ombudsmana – Statut Europskog ombudsmana.

Jacob Söderman

1995.

Europski parlament izabrao je Jacoba Södermana (Finska) za prvog Europskog ombudsmana i Ured je otvoren.

Europska mreža pučkih pravobranitelja

1996.

Osnovana je Europska mreža pučkih pravobranitelja: mreža sada okuplja više od 95 nacionalnih i regionalnih ureda pučkih pravobranitelja i Odbora za predstavke iz 36 zemalja.

Kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi

2001.

Europski parlament odobrio je Kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi koji je sastavio Europski ombudsman i u kojem su utvrđene smjernice za javnu službu EU-a.

P. Nikiforos Diamandouros

2003.

P. Nikiforos Diamandouros (Grčka) izabran je za drugog Ombudsmana.

Načela javne službe za javnu službu EU-a

2012.

Europski ombudsman predstavio je Načela javne službe za javnu službu EU-a.

Emily O’Reilly

2013.

Treći izabrani Ombudsman je Emily O’Reilly (Irska).

Parallel inquiries

2014.

Pokretanje paralelnih istraga s Europskom mrežom pučkih pravobranitelja

Cooperation with the European Parliament

2014.

Jačanje suradnje s Europskim parlamentom putem odbora i saslušanja

Strategic investigation unit

2015.

Prvi rezultati novoosnovane jedinice za strateško istraživanje

Fast-Track procedure

2018.

Uvođenje novih radnih metoda za obradu predmeta i ubrzanog postupka za predmete u pogledu pristupa dokumentima

Emily O’Reilly

2019.

Emily O'Reilly izabrana je na novi mandat

Glavna područja rada Europskog ombudsmana

Transparentnost

Transparentnost, javni pristup informacijama i dokumentima

Odgovornost

Odgovornost i sudjelovanje javnosti u postupcima donošenja odluka na razini EU-a

Natječaji EU-a

Problemi povezani s natječajima i bespovratnim sredstvima EU-a

Temeljna prava

Poštovanje temeljnih i postupovnih prava

Ombudsman u brojkama

Pojedinci, poduzeća, udruge i civilno društvo mogu se obratiti Europskom ombudsmanu ako im je potrebna pomoć u rješavanju problema povezanih s upravom EU-a.

U svojih 25 godina rada Ured je riješio više od 57 000 pritužbi.

Većina istraga započinje pritužbom, no Ombudsman može pokrenuti istrage i na vlastitu inicijativu. Od osnivanja Ureda 1995. provedeno je više od 7 300 istraga.

Otvorene i zatvorene istrage, 1995. – 2019.

Podnesene pritužbe i otvorene istrage po zemljama, 2019.

Čime se bavimo

Transparentnije donošenje odluka u EU-u

Za javnost je ključno da ima dovoljno informacija kako bi mogla pratiti oblikovanje politika i donošenje zakonodavstva u EU-u te smisleno sudjelovati u demokratskom postupku EU-a.

Povećanje transparentnosti u donošenju odluka u EU-u bilo je predmet raznih istraga, na primjer istraga o donošenju zakonodavstva u Vijeću, gdje nacionalne vlade oblikuju zakonodavstvo EU-a; donošenju odluka u Euroskupini, u kojoj ministri financija odlučuju o politikama u europodručju; trgovinskim pregovorima između EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a ili načinu na koji vlade u EU-u donose odluke o godišnjim ribolovnim kvotama vodeći pritom računa o održivosti.

Viši etički standardi u upravi EU-a

Javnost vjeruje javnim upravama tek kada vidi da one rade za javno dobro i pridržavaju se visokih etičkih standarda.

EU ima stroga pravila o lobiranju, sukobima interesa i fluktuaciji zaposlenika iz privatnog u javni sektor i obrnuto („rotirajuća vrata”). No, kako bi se osiguralo povjerenje javnosti, ta se pravila isto tako moraju provoditi i ažurirati. Zahvaljujući nedavnim istragama Ombudsmanice, postrožena su etička pravila za povjerenike Europske komisije, poboljšana je provedba pravila o pitanju „rotirajućih vrata” i izrađene su smjernice za javne službenike EU-a za interakciju s lobistima.

Brži postupak za rješavanje zahtjeva za pristup dokumentima

Javni pristup dokumentima ključan je element koji omogućuje kontrolu nad oblikovanjem politika i donošenjem zakonodavstva EU-a te nad sredstvima EU-a. Budući da se dokumentima često mora pristupiti u kratkom roku, Ombudsmanica je uvela ubrzani postupak kako bi pomogla građanima u dobivanju željenih informacija dok su one još aktualne.

Nedavno su provedene istrage o putnim troškovima povjerenika Europske komisije, operacijama nadzora granica koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) te lobiranju u kontekstu Europskog programa istraživanja u području obrane. Prijašnje istrage Ombudsmanice potaknule su Europsku agenciju za lijekove da stavi na raspolaganje javnosti rezultate kliničkih ispitivanja lijekova.

Participativna demokracija na razini EU-a

Lakše praćenje debata i rasprava u EU-u i lakše sudjelovanje u njima mogu pomoći u suzbijanju predodžbe dijela javnosti koji EU promatra kao nepristupačan i složen entitet.

Ombudsmanica je pomogla poboljšati europsku građansku inicijativu – alat participativne demokracije u okviru kojeg građani mogu podnijeti zahtjev Europskoj komisiji da donese zakonodavstvo o određenom pitanju tako da ga je jednostavnije primjenjivati. Druge istrage Ombudsmanice potaknule su institucije EU-a da se još više potrude da komuniciraju na sva 24 službena jezika EU-a, posebno kada je riječ o javnim savjetovanjima Komisije, i da učine svoje internetske stranice pristupačnijima.

Poštovanje temeljnih prava

Uz tradicionalnija prava iz Ugovorâ o EU-u i Povelje o temeljnim pravima postoje određena prava koja su izravno povezana s radom Ombudsmana, primjerice „pravo na dobru upravu” i „pravo na pristup dokumentima”.

Ombudsmanica u svojim istragama redovito upućuje na Povelju. Jedna takva istraga dovela je do toga da je Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavila mehanizam za podnošenje pritužbi za osobe koje smatraju da su prekršena njihova temeljna prava. Druga istraga dovela je do plaćenog pripravničkog staža u delegacijama EU-a u inozemstvu kako bi se spriječila nejednakost u pristupu.

Sredstva EU-a – rješavanje problema s ugovorima i natječajima

Ombudsmanica redovito radi na predmetima povezanima s projektima financiranima sredstvima EU-a, koji se često odnose na probleme nakon revizija.

Ako se revizijom utvrdi problem, institucije EU-a obvezne su osigurati povrat tih sredstava. Međutim, može doći do nesporazuma ili pogrešaka zbog kojih povrat možda ne bi bio opravdan. Ombudsmanica može pomoći u pronalasku rješenja u takvim slučajevima ako je predmetna organizacija obavila posao u dobroj vjeri i ostvarila ciljeve projekta.

U nedavnom primjeru takve intervencije Europska komisija promijenila je svoje stajalište i platila troškove projekta koji je Europska udruga sveučilišta provela radi poticanja regionalne suradnje u Latinskoj Americi.

Nagrada za dobru upravu

Ombudsmanica i njezino osoblje redovito su tijekom istraga svjedoci izvrsnog rada predanih javnih službenika EU-a. Nagrada za dobru upravu, koja se počela dodjeljivati 2017., nastoji upoznati širu javnost s tim radom te širiti primjere dobre prakse i pomoći u premošćivanju prepreka u odnosu između građana i uprave EU-a.

Dodjeljuju se glavna nagrada i nagrade po kategorijama. Neki od prošlih dobitnika nagrade uključuju timove Europske komisije koji su radili na informiranju javnosti o onečišćenju plastikom, Europsku agenciju za sigurnost hrane za njezin rad kojim upozorava na rizike za pčele te Agenciju Europske unije za kibersigurnost za provedbu projekta europske suradnje.

Europska mreža pučkih pravobranitelja

Europska ombudsmanica koordinira rad Europske mreže pučkih pravobranitelja koja okuplja nacionalne i regionalne pučke pravobranitelje iz 95 ureda iz 36 europskih zemalja.

Europska ombudsmanica organizira godišnju konferenciju na kojoj povezuje nacionalne i regionalne pučke pravobranitelje s oblikovateljima politika EU-a kako bi pomogla u skretanju pozornosti na zabrinjavajuća pitanja. Europska ombudsmanica koordinira i usporedne istrage, u kojima nacionalni uredi pučkih pravobranitelja surađuju na zajedničkim problemima u EU-u. Jedan primjer takve usporedne istrage jest istraga u kojoj se ispitivalo troše li se sredstva EU-a u skladu s temeljnim pravima te su predloženi načini na koje se može poboljšati nadzor sredstava.

Pogled u budućnost

Europski ombudsman osnovan je prije točno 25 godina. Od tada se EU promijenio iz temelja, a njegov su razvoj oblikovali izazovi, promjenjiva očekivanja građana i sve veće članstvo.

Predstojeće godine vjerojatno će donijeti jednako velike promjene s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 i odgovor na nju koji će iznova oblikovati samu suštinu EU-a. Unija će morati donijeti i velike odluke u kontekstu borbe protiv klimatskih promjena, humanog upravljanja migracijama, suočavanja s tehnološkim napretkom i učvršćivanja položaja Europe u svijetu.

Moj je zadatak u ulozi Europske ombudsmanice jest osigurati da iza tih odluka, koje izravno utječu na živote građana, stoji uprava EU-a koja stavlja građane na prvo mjesto u svemu čime se bavi. Rješavanjem pritužbi i utvrđivanjem sustavnih problema nastavit ću poticati institucije EU-a da se pridržavaju najviših standarda dobre uprave.

Zahvaljujem vam na vašoj potpori i angažmanu tijekom proteklih godina te vas pozivam da i dalje surađujemo u budućnosti.

Emily O'Reilly, Europska ombudsmanica