Ahhoz, hogy sikeresek legyenek és működésük a nyilvánosság legjobb érdekét szolgálja, az ombudsmani intézményeknek el kell fogadniuk, hogy az a feladatuk, hogy a gondos ügyintézés őrei legyenek. Az uniós intézmények lehetővé tették, hogy hivatalom valóra váltsa az alapítók 25 évvel ezelőtti elképzelését, azaz, hogy az Európai Unió és az uniós polgárok szenvedélyes védelmezőjévé váljon. Kis létszáma ellenére a hivatalom megbízatása jelentős, és én arra törekszem, hogy ezt a megbízatást a jövőben is teljesítsük.

Emily O’Reilly, az európai ombudsman

Az európai ombudsman intézményének története

Maastrichti Szerződés

1992

A Maastrichti Szerződés aláírása, amely tartalmaz egy cikket az európai ombudsman intézményének létrehozásáról

Az európai ombudsman alapokmánya

1994

Az Európai Parlament elfogadja az ombudsman intézményének létrehozására vonatkozó szabályokat – az európai ombudsman alapokmányát

Jacob Söderman

1995

Jacob Söderman (Finnország) az Európai Parlament által megválasztott első európai ombudsman

Az Ombudsmanok Európai Hálózata

1996

Létrejön az Ombudsmanok Európai Hálózata: a hálózatnak ma már 36 országból több mint 95 tagja van, nemzeti és regionális ombudsmani hivatalok és petíciós bizottságok

A helyes hivatali magatartás kódexe

2001

Az Európai Parlament jóváhagyja az európai ombudsman által kidolgozott helyes hivatali magatartás kódexét, amely iránymutatásokat fogalmaz meg az uniós közszolgálatra vonatkozóan

P. Nikiforos Diamandouros

2003

P. Nikiforos Diamandouros (Görögország), a második ombudsman megválasztása

Emily O’Reilly

2013

Emily O’Reilly (Írország), a harmadik ombudsman megválasztása

Párhuzamos vizsgálatok

2014

Párhuzamos vizsgálatok megkezdése az Ombudsmanok Európai Hálózatával

Az Európai Parlamenttel való együttműködés

2014

Az Európai Parlamenttel való együttműködés fokozása bizottságok és meghallgatások révén

Stratégiai vizsgálati csoport

2015

Az újonnan létrehozott stratégiai vizsgálati csoport első eredményei

Gyorsított eljárásra

2018

Gyorsított eljárásra vonatkozó új munkamódszerek bevezetése a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek tekintetében

Emily O’Reilly

2019

Emily O’Reillyt új mandátumra választják

Az európai ombudsman fő munkaterületei

Átláthatóság

Átláthatóság, információkhoz és dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

Elszámoltathatóság

Elszámoltathatóság és a nyilvánosság részvétele az uniós döntéshozatalban

Uniós tenderek

Uniós tenderekkel és támogatásokkal kapcsolatos problémák

Alapvető jogok

Az alapvető és eljárási jogok tiszteletben tartása

Az ombudsman tevékenysége számokban

Ha a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, szövetségeknek és a civil társadalomnak problémái támadnak az uniós közigazgatással, az európai ombudsmanhoz fordulhatnak segítségért.

Működésének 25 éve alatt a hivatal több mint 57 000 panasszal foglalkozott.

A vizsgálatok többsége panaszokon alapult, de az ombudsman hivatalból is indíthat vizsgálatot. A hivatal 1995-ös alapítása óta több mint 7300 vizsgálatra került sor.

Megkezdett és lezárt vizsgálatok, 1995–2019

Benyújtott panaszok és megkezdett vizsgálatok országonként, 2019

Tevékenységünk

Az uniós döntéshozatal nagyobb átláthatósága

Elengedhetetlen, hogy a nyilvánosság elegendő információval rendelkezzen ahhoz, hogy nyomon tudja követni az uniós politikai döntéshozatalt és jogalkotást, továbbá érdemben részt vehessen az uniós demokratikus folyamatokban.

Az uniós döntéshozatal átláthatóságának javítása állt számos, például a következő témákkal foglalkozó vizsgálat középpontjában: jogalkotás a Tanácsban, ahol a nemzeti kormányok beleszólhatnak az uniós jogalkotásba; döntéshozatal az eurócsoportban, ahol a pénzügyminiszterek meghozzák az euróövezetre vonatkozó politikai döntéseket; kereskedelmi tárgyalások az uniós és harmadik országok között; illetve az uniós országok kormányai hogyan döntenek az éves halászati kvótákról a fenntarthatóság figyelembevételével.

Szigorúbb etikai normák az uniós közigazgatásban

Az emberek akkor bíznak a közigazgatásban, ha azt látják, hogy a köz javát szolgálja és szigorú etikai normák szerint működik.

Az EU szigorú szabályokat vezetett be a lobbitevékenységre, az összeférhetetlenségre és a forgóajtó-jelenségre – a magán- és a közszféra közötti munkahelyváltásra vonatkozóan. A közbizalom garantálásához azonban ezeknek a szabályoknak a végrehajtására és aktualizálására is szükség van. Az ombudsman legutóbbi vizsgálatai azzal az eredménnyel jártak, hogy szigorúbbak lettek a Bizottság tagjaira vonatkozó etikai szabályok, hatékonyabb lett a forgóajtó-jelenséggel kapcsolatos szabályok végrehajtása, és iránymutatások születtek az uniós köztisztviselők lobbistákkal való kapcsolattartására vonatkozóan.

Gyorsabb eljárás a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek kezeléséhez

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés alapvető fontosságú az uniós politikai döntéshozatal és jogalkotás, valamint az uniós pénzeszközök ellenőrzéséhez. Mivel a dokumentumokhoz való hozzáférés indoka szempontjából az idő gyakran fontos tényező, az ombudsman gyorsított eljárást vezetett be, hogy az emberek akkor juthassanak hozzá a szükséges információhoz, amikor az még időszerű.

A legutóbbi vizsgálatok a Bizottság tagjainak útiköltségével, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) határellenőrzési műveleteivel és az európai védelmi kutatási programmal kapcsolatos lobbitevékenységgel foglalkoztak. Az ombudsman korábbi vizsgálatai nyomán az Európai Gyógyszerügynökség nyilvánosan hozzáférhetővé tette a gyógyszerek klinikai vizsgálatainak eredményeit.

Uniós szintű részvételi demokrácia

Ha az emberek számára könnyebbé tesszük az uniós viták és eszmecserék nyomon követését és az azokban való részvételt, ezzel ellensúlyozhatjuk azt a felfogást, hogy az EU egy távoli és bonyolult szervezet.

Az ombudsman elősegítette az európai polgári kezdeményezés fejlesztését, amely a részvételi demokrácia egyik eszköze, amelynek segítségével a polgárok az Európai Bizottsághoz folyamodhatnak, hogy egy adott ügyben jogi aktus elfogadására irányuló javaslatot terjesszen elő. Az ombudsman egyéb vizsgálatainak eredményeként az uniós intézmények nagyobb erőfeszítéseket tettek az EU mind a 24 hivatalos nyelvén történő kommunikáció érdekében, különösen a Bizottság által folytatott „nyilvános konzultációk” esetében, valamint a weboldalak jobb hozzáférhetősége érdekében.

Az alapvető jogok tiszteletben tartása

Az uniós szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt hagyományos jogok mellett vannak olyan jogok, amelyek közvetlenül az ombudsman munkájához kapcsolódnak, ilyen például „a gondos ügyintézéshez való jog” és „a dokumentumokhoz való hozzáférési jog”.

Vizsgálatai során az ombudsman rendszeresen hivatkozik a Chartára. Az egyik ilyen vizsgálat nyomán az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség panaszkezelési mechanizmust hozott létre azok számára, akik úgy vélik, hogy megsértették alapvető jogaikat. Egy másik vizsgálat azzal az eredménnyel zárult, hogy az uniós küldöttségeknél dolgozó gyakornokok fizetést kapnak annak elkerülése érdekében, hogy a szakmai gyakorlatok elérhetősége tekintetében egyenlőtlenség legyen.

Uniós pénzeszközök – a szerződésekkel és tenderekkel kapcsolatos problémák megoldása

Az ombudsman rendszeresen foglalkozik uniós finanszírozású projektekkel kapcsolatos ügyekkel, rendszerint az ellenőrzések nyomán felmerülő kérdések alapján.

Ha az ellenőrzés valamilyen problémát tár fel, az uniós intézmények kötelesek visszakövetelni a támogatást. Olykor azonban félreértések és hibák fordulhatnak elő, és ilyenkor nem indokolt a források visszakövetelése. Az ombudsman segíthet megoldásokat találni ilyen esetekben, amennyiben az érintett szervezet jóhiszeműen végezte a munkát és teljesítette a projekt céljait.

Egy friss példa nyomán az Európai Bizottság megváltoztatta álláspontját, és kifizeti az Európai Egyetemek Szövetségénél felmerült költségeket egy olyan projekttel kapcsolatban, amely a latin-amerikai regionális együttműködés előmozdítására irányul.

„Gondos ügyintézés” díj

A vizsgálatok során az ombudsman és munkatársai rendszeresen azt tapasztalják, hogy az elhivatott uniós köztisztviselők kiváló munkát végeznek. A 2017-ben létrehozott „Gondos ügyintézés” díj célja, hogy a szélesebb közönség is megismerje a kiváló munkavégzés példáit, egyrészt a bevált gyakorlatok megosztása, másrészt a polgárok és az uniós közigazgatás közötti szakadék áthidalása érdekében.

Egy fődíjat osztanak ki, ezenkívül különböző kategóriákban lehet díjat nyerni. A legutóbbi díjazottak között voltak a következők: az Európai Bizottság csapatai, amelyek a műanyagszennyezésre hívták fel a figyelmet, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, amely a méheket fenyegető veszélyeket emelte ki és az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség európai együttműködési projektje.

Az Ombudsmanok Európai Hálózata

Az európai ombudsman koordinálja az Ombudsmanok Európai Hálózatát, amely 36 európai ország 95 hivatalának nemzeti és regionális ombudsmanjait fogja össze.

Az európai ombudsman éves konferenciát szervez, ahol a nemzeti és regionális ombudsmanok felvehetik a kapcsolatot az uniós politikai döntéshozókkal, hogy ezáltal is segítsen felhívni a figyelmet a problémás kérdésekre. Az európai ombudsman a párhuzamos vizsgálatokat is koordinálja, amelyekben nemzeti ombudsmani hivatalok működnek együtt közös uniós kérdésekben. Ilyen volt például az arra irányuló párhuzamos vizsgálat, hogy az uniós forrásokat az alapvető jogokkal összhangban használják-e fel, és javaslatok történtek arra vonatkozóan, hogyan lehetne fejleszteni ezen uniós források ellenőrzését.

Előretekintés

Idén 25 éve, hogy létrejött az európai ombudsman intézménye. Ezen idő alatt a kihívások, a polgárok elvárásainak változása és a tagság bővülése miatt az EU alapos átalakuláson ment keresztül.

Valószínű, hogy a következő évek is nagy változásokat hoznak, a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos folyamatos intézkedések miatt újra kell fogalmazni az EU lényegét. Az Uniónak fontos döntéseket kell meghoznia az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a migráció humánus kezelése, a technológiai fejlődés és annak kapcsán, hogy megerősítse Európa pozícióját a világban.

Európai ombudsmanként az a feladatom, hogy biztosítsam, hogy az ilyen, az emberek életét közvetlenül befolyásoló döntéseket olyan uniós közigazgatás támogassa, amely a polgárokat helyezi minden tevékenységének középpontjába. A panaszok kezelése és a rendszerszintű problémák azonosítása mellett továbbra is arra fogom ösztönözni az uniós intézményeket, hogy a gondos ügyintézés legszigorúbb normáihoz tartsák magukat.

Köszönöm az elmúlt években nyújtott támogatásukat és közreműködésüket, dolgozzunk együtt a jövőben is.

Emily O'Reilly, az európai ombudsman