Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vyhledat šetření

Případ
Rozmezí dat
Klíčová slova
Případně zkuste stará klíčová slova (používaná do roku 2016)

Strana 1 – 20 z {totalResult}}

Afgørelse i sag OI/15/2014/PMC - Vyšetřování údajných závažných nesrovnalostí, které se týkaly mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu

Čtvrtek | 04 prosince 2014

Poté, co prokurátorka mise EULEX a sdělovací prostředky upozornily veřejnou ochránkyni práv na určité údajně závažné nesrovnalosti, které se týkaly mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX), rozhodla se veřejná ochránkyně práv zahájit šetření z vlastního podnětu, aby zjistila, zda Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a mise EULEX tato obvinění řádně vyšetřily nebo je řádně vyšetřují.

S cílem zjistit, jaké kroky musí podniknout, prostudovala veřejná ochránkyně práv spis ESVČ/EULEX týkající se dané záležitosti. Z prostudování spisu vyplynulo, že mise EULEX provedla předběžné interní vyšetřování a přijala externího prokurátora, aby nesrovnalosti vyšetřil. Kromě toho ESVČ pověřila zkušeného odborníka, aby přezkoumal mandát mise EULEX ze systémového hlediska, se zvláštním přihlédnutím ke vzneseným obviněním.

Veřejná ochránkyně práv konstatovala, že mise EULEX nedodržela svůj standardní postup pro vyšetřování takových obvinění. Rovněž zjistila, že je třeba prošetřit způsob, jakým proběhl nábor externího prokurátora. Avšak vzhledem k tomu, že odborník, kterého nedávno jmenovala vysoká představitelka EU, objasnil, že tyto záležitosti budou součástí přezkumu, který hodlá provést, dospěla veřejná ochránkyně práv k názoru, že z její strany nejsou v současnosti zapotřebí další kroky.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1092/2012/OV against the European Parliament

Středa | 27 srpna 2014

The complainant, who is French-Italian bilingual asked Parliament to allow him to take written tests in an internal competition in Italian despite the fact that, according to the competition notice, he should take tests in French, his main language registered as such in Parliament’s relevant database.  Parliament refused that request arguing that it was based solely on personal grounds of expediency. The Ombudsman found no maladministration by Parliament, since its refusal was based on clear and acceptable reasons.  She made two further remarks that Parliament could (i) make it possible for bilingual staff to declare both their languages in annual staff reports as their main languages and (ii) add to the annual staff reports, section "knowledge of languages", a note that the data in this section will serve for all HR purposes in the following year.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1076/2013/EIS against the European Personnel Selection Office (EPSO)

Pondělí | 23 června 2014

The case concerned the allegedly discriminatory character of a selection criterion regarding professional experience acquired or studies pursued in a foreign country indicated in a call for expressions of interest issued by the European Personnel Selection Office (EPSO).

The complainant, an Italian citizen, had been working for the EU in Ispra, Italy, for three years. He took part in a selection procedure organised by EPSO. One of the questions included in the 'Talent Screener' section of the application form queried whether the candidate had "[p]rofessional experience (or [had pursued] studies) in a foreign country (not your country of origin) of longer than six consecutive months". Candidates were invited to reply to that question in the affirmative or in the negative. Given that the complainant had acquired his relevant experience by working for the EU in his country of origin, he replied to the question in the negative. This led EPSO to eliminate him from the next stage of the procedure. The complainant turned to the European Ombudsman and alleged that the question was discriminatory, since it did not take into account specific circumstances.

The Ombudsman inquired into the issue and found that EPSO had not made any manifest error of assessment, given that the requirement of experience gained in a foreign country was clearly established by the Call for expressions of interest and EPSO's position was also in line with the relevant case-law. The Ombudsman thus closed the case with a finding of no maladministration.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1651/2012/(ER)PMC against the European Commission

Pátek | 13 června 2014

The complainant is an Italian association which carried out a project in Armenia, financed through a grant by the EU Delegation to that country. In late 2009, after the project had been completed, the complainant requested the EU Delegation in Armenia to make the final payment. However, the Delegation requested some clarifications from the complainant and subsequently, due to the complexity of the project and suspected irregularities, asked for an audit. The complainant turned to the European Ombudsman in August 2012, complaining that it took the Delegation nearly two years to make the final payment after the complainant submitted its payment request. The complainant claimed that the Delegation should reimburse it the costs it had incurred while awaiting the outstanding payment.

The Ombudsman was not convinced that the Delegation's decision to ask for further information and, subsequently, to commission an audit, was unreasonable. While it is true that the audit report concluded that the eligible costs incurred amounted to 99.77% of the declared costs, the report also identified some shortcomings in the implementation of the project. Since there was nothing to suggest an excessive delay on the Delegation's part, she considered the complainant's allegation to be unfounded. Consequently, the Ombudsman closed the case with a finding of no maladministration. As regards certain procedural issues raised by the complainant, the Ombudsman found no grounds for further inquiries.

Unfair exclusion from competition

Středa | 26 prosince 2012

Afgørelse i sag 2573/2007/VIK - Výběrové řízení v oboru IT

Čtvrtek | 13 prosince 2012

Tuto stížnost předložila společnost činná v oboru informačních technologií. Komise zveřejnila výzvu k podávání nabídek na vytvoření „internetových stránek o integraci“. Stěžovatel se tohoto výběrového řízení zúčastnil. Jeho nabídku však hodnotící komise zamítla z důvodu, že nesplnila kvalitativní kritéria pro udělení zakázky. V dopise zaslaném dne 8. prosince 2006 stěžovatel toto rozhodnutí zpochybnil a tvrdil, že bylo nespravedlivé, svévolné a poznamenané zjevnými chybami v hodnocení. Stěžovatel rovněž argumentoval tím, že vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl dva alternativní návrhy. Dle názoru stěžovatele jedna z těchto alternativ představovala „variantu“, přičemž varianty byly podle příslušných zadávacích specifikací jasně zakázány.

Ve své stížnosti veřejnému ochránci práv stěžovatel i) tvrdil, že hodnotící komise nesprávně přijala nabídku s variantami; a ii) nesouhlasil s hodnocením své nabídky.

Pokud jde o bod i), veřejný ochránce práv měl za to, že jedna z alternativ navrhovaných vítězným uchazečem byla skutečně „variantou“. Veřejný ochránce práv se pak zabýval otázkou, zda poté, co došla k závěru, že jeden ze dvou návrhů (varianta) byl nepřípustný, mohla Komise zkoumat návrh zbývající. Ve svém rozhodnutí veřejný ochránce práv poukázal na to, že si není vědom žádného pravidla, které v situacích, jako je tato, specificky zavazuje správní orgány, aby zamítly celou nabídku kvůli tomu, že byla navržena varianta. Dále konstatoval, že zadávací dokumentace neuváděla, že pokud by měla být s platnou nabídkou předložena varianta, bude nutné zamítnout celou nabídku. Po zvážení výše uvedeného veřejný ochránce práv dospěl k závěru, že v tomto ohledu zřejmě nedošlo k žádnému porušení právních předpisů o veřejných zakázkách.

Pokud jde o hodnocení nabídky stěžovatele (bod ii) výše), veřejný ochránce práv zastával názor, že Komise splnila svou povinnost uvést důvody a dodržela formální požadavky ve věci práva neúspěšného uchazeče získat informace. Veřejný ochránce práv však poukázal na to, že ve svém dopise ze dne 8. prosince 2006 stěžovatel zpochybnil odůvodnění, které hodnotící komise poskytla, a že se Komise nezabývala předloženými konkrétními argumenty, přestože ji o to veřejný ochránce práv při několika příležitostech během svého šetření žádal z důvodu řádné správy. Vzhledem k tomu, že Komise na tyto požadavky neposkytla odpovídající odpověď, vydal veřejný ochránce práv návrh doporučení, v němž Komisi vyzval, aby se zabývala argumenty stěžovatele a umožnila tak veřejnému ochránci práv dokončit jeho posouzení.

V reakci na návrh doporučení veřejného ochránce práv Komise dostatečně podrobně objasnila příslušné otázky, na které stěžovatel poukázal. Veřejný ochránce práv tedy dospěl k závěru, že Komise akceptovala jeho návrh doporučení a přijala uspokojivá opatření k jeho provedení, a případ uzavřel.

S ohledem na výše uvedené veřejný ochránce práv v tomto případu neshledal žádný nesprávný úřední postup.