Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Търсене на текст

Тип документ

Засегната институция

Тип решение

Номер на случай

Език

Период между дати

Ключови думи

Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 621 резултатите

Решение по случай 21/2016/JAP относно отказ на Съвета на ЕС да предостави достъп до правни становища относно предложения за регламенти за създаване на Европейска прокуратура и Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (ЕВРОЮСТ)

Четвъртък | 07 март 2019

Случаят се отнася до отказ на Съвета на Европейския съюз да предостави пълен достъп до правни становища относно законодателни предложения за регламенти за създаване на Европейска прокуратура (ЕП) и Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (ЕВРОЮСТ).

В хода на проверката на омбудсмана Съветът се съгласи да предостави достъп до два от четирите документа, но потвърди отказа си да предостави изцяло останалите два документа, като предостави само частичен достъп до тях.

Омбудсманът приема, че отказът от цялостно предоставяне на правните становища е обоснован с оглед на това, че пълното им предоставяне ще подкопае защитата на правите съвети и съдебните производства. С оглед на горното омбудсманът приключва случая с констатация за липса на лошо управление, но приканва Съвета да преразгледа своя отказ, отчитайки изминалото време.

Decision in case 66/2016/DK on the European Research Council Executive Agency’s action concerning a request for access to documents

Четвъртък | 21 декември 2017

The case concerned the complainant’s request for access to two e-mails sent from the private e-mail account of the President of the Governing Board of the European Research Council Executive Agency to the members of the Scientific Council of the Agency. When the Agency refused access on the basis that the two e-mails were not in its possession as they were sent from a private account, the complainant turned to the European Ombudsman.

The Ombudsman opened an inquiry into the issue, after which the President of the Governing Board provided the Agency with copies of the two e-mails. Thus, the Agency could assess the complainant’s request for access to the e-mails under Regulation 1049/2001[1]. The Agency then granted the complainant partial access to the documents. The Ombudsman obtained full copies of the two e-mails and was able to verify that the redactions made in the copies disclosed to the complainant were justified.

The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision in case 709/2015/MDC on the Commission's refusal to grant public access to drafts of the final Impact Assessment Report accompanying its proposal for a Directive amending the Fuel Quality and Renewable Energy Directives

Сряда | 04 октомври 2017

The case concerned the Commission’s refusal to grant public access to draft versions of an Impact Assessment Report (IAR) on indirect land-use change related to biofuels (ILUC). Disclosure of the documents was refused on the ground that it would undermine the Commission’s decision-making process. The complainant, a group of organisations, considered that it should be granted access to the documents it requested.

The Ombudsman inquired into the issue. She noted that in September 2015, Parliament and Council adopted Directive 2015/1513. That Directive was based on the Commission’s legislative proposal to which the impact assessment report, the draft versions of which were at issue in this case, was attached. The Ombudsman therefore proposed that, in light of these new circumstances, the Commission grant public access to the requested documents. The Commission disagreed, arguing that there had been no maladministration on its part. It however invited the complainant to make a new request for access to documents, in light of the new circumstances. The complainant later informed the Ombudsman that, following a new request for access to documents, the Commission granted access to the documents it had requested. The Ombudsman thus closed the case with a finding that no further inquiries into the complaint were justified. She also pointed out that the Ombudsman is entitled to ask an institution to take into consideration, when responding to a proposal for a solution of the Ombudsman in an access to documents case, new arguments as to why a document should be released.

Pешение по случай 1959/2014/MDC относно отказа на Европейската комисия да предостави публичен достъп до формулярите за оценка на възлагането във връзка със заявленията за съфинансиране на механизми за обработване на резервационни данни на пътниците

Четвъртък | 13 юли 2017

Случаят се отнася до отказа на Европейската комисия да предостави публичен достъп до формулярите за оценка, изготвени с цел оценяване на заявленията на държавите членки за съфинансиране от Комисията на националните системи за обработване на резервационни данни на пътниците (PNR[1]). Жалбата е подадена от член на Европейския парламент.

В отказа си за достъп до исканите формуляри за оценка Комисията е използвала като основание решение на Общия съд, в което се признава необходимостта от запазване на поверителността на процедурите на комисиите за оценка във връзка с тръжните процедури. По това дело Съдът постановява, че оповестяването на становищата на членовете на комисията за оценка ще компрометира тяхната независимост и по този начин ще засегне сериозно процеса на вземане на решения на съответната институция. Жалбоподателят обаче счита, че това съдебно решение е неприложимо към процедура за оценка, свързана с оценяването на заявленията за финансиране, подадени от държавите членки.

Омбудсманът извърши проверка по случая и установи, че отказът на Комисията да оповести исканите документи е неоснователен. Освен това тя се съгласи, че оповестяването на исканите документи се налага от по-висш обществен интерес. Поради това омбудсманът отправи препоръка към Комисията да предостави исканите документи (тя обаче изрази съгласие, че имената на членовете на комисията за оценка може да бъдат заличени).

Комисията отказа да приеме препоръката на омбудсмана, без да представи убедителни причини за своята позиция. Поради това омбудсманът приключи случая с констатацията за лошо управление.

 

[1] Резервационните данни на пътниците (PNR) представляват информация, предоставяна от пътниците по време на резервирането и закупуването на билети и при регистрацията за съответните полети, както и информация, събирана от въздушните превозвачи за техни собствени търговски цели. Те съдържат няколко различни вида информация, например дати на пътуване, маршрут на пътуване, информация за билета, информация за контакт, туристически агент, чрез когото е направена резервацията за полета, използвано средство за плащане, номер на мястото и информация за багажа. Данните се съхраняват в базите данни на въздушните превозвачи за резервация и контрол на излитанията.

Decision in case 1102/2016/JN on the Commission’s failure to reply to correspondence and to fully disclose a document

Петък | 13 януари 2017

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s correspondence in the context of a financial audit at the Member State level. Following the Ombudsman’s intervention, the Commission replied. It disclosed the document requested by the complainant but redacted some personal data (names of physical persons). The Ombudsman found that the Commission correctly justified the redaction under Regulation 45/2001.

Transparency of the Eurogroup

Четвъртък | 01 декември 2016