Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 801 wyników

Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission to improve the Transparency Register (SI/7/2016/KR)

Czwartek | 27 czerwca 2019

The Transparency Register was set up by the European Commission and Parliament in 2011 to allow the public to monitor the activities of interest representatives (or “lobbyists”) who seek to influence the formulation and implementation of EU legislation and policy. Overall, the Register has been successful and while there are gaps, it is improving over time.

In 2016, the Commission organised a public consultation on several proposed reforms aimed at improving the Transparency Register.

In this context, the Ombudsman opened a ‘strategic initiative’, to contribute to this important debate and to monitor developments by writing to the Commission on the issue.

In January 2018, inter-institutional negotiations began between the Parliament, the Council of the EU and the Commission on the Commission’s proposal to revise and improve the Transparency Register. These negotiations have not yet led to a successful outcome.

The Ombudsman encourages the incoming Parliament, the Council and the incoming Commission to renew their efforts to improve the Transparency Register given the importance of this matter for public trust in the EU.

Decyzji Rzecznik w sprawie dochodzenia strategicznego OI/4/2016/EA dotyczącego sposobu traktowania przez Komisję osób z niepełnosprawnościami w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego dla pracowników instytucji unijnych

Czwartek | 04 kwietnia 2019

W 2015 r. Komitet ONZ uznał, że system ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników instytucji unijnych – JSIS nie jest zgodny z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Komitet zalecił zmianę JSIS w taki sposób, aby oferowano w jego ramach pełny zakres świadczeń dotyczących potrzeb zdrowotnych związanych z niepełnosprawnością.

Po otrzymaniu skarg od członków personelu, którzy mieli problemy z refundacją własnych kosztów leczenia lub kosztów leczenia członków rodziny, Rzecznik przeprowadziła dochodzenie strategiczne. Stwierdziła, że niepodjęcie przez Komisję Europejską skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie komitetu stanowiło niewłaściwe administrowanie. Zaleciła w związku z tym Komisji zmianę uregulowań dotyczących JSIS. Skierowała również do Komisji szereg sugestii dotyczących sposobu zapewnienia świadczeń odpowiadających potrzebom osób z niepełnosprawnościami w ramach JSIS, jak również potrzeb przeszkolenia personelu i odpowiedniego konsultowania się z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia, że JSIS będzie odpowiadał na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Komisja udzieliła odpowiedzi, w której wyraziła zamiar zmiany uregulowań dotyczących JSIS oraz podjęcia działania w celu realizacji większości sugestii Rzecznik.

Jako że Komisja przyjęła zalecenia, Rzecznik zamyka dochodzenie strategiczne. Z uwagi na znaczenie tej kwestii Rzecznik zwróciła się do Komisji o przedstawienie w terminie sześciu miesięcy sprawozdania  na temat wdrożenia zalecenia. Rzecznik potwierdza również sugestię dotyczącą zapotrzebowania na dokonanie przez Komisję przeglądu uregulowań z 2004 r. dotyczących zaspokajania potrzeb personelu z niepełnosprawnościami.

Decyzji w sprawie 747/2016/PL dotyczącej stosowania wartości progowej zagrożenia toksykologicznego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Poniedziałek | 17 grudnia 2018

Sprawa dotyczyła sposobu, w jaki Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stosuje wartość progową zagrożenia toksykologicznego (TTC). Wartość progowa zagrożenia toksykologicznego (TTC) to narzędzie oceny ryzyka oparte na zasadzie, zgodnie z którą istnieją poziomy narażenia, poniżej których substancje chemiczne nie stanowią poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W 2014 r. EFSA i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) były gospodarzami warsztatów specjalistycznych ukierunkowanych na przegląd wiedzy naukowej stanowiącej podstawę koncepcji TTC. Wnioski wysunięte podczas warsztatów były przedmiotem konsultacji publicznych i zostały opublikowane w marcu 2016 r.

Skarżący, organizacja pozarządowa, zakwestionował użycie koncepcji TTC przez EFSA, uznając, że nie odzwierciedla ona aktualnych dowodów naukowych. Skarżący stwierdził również, że w przypadku wielu ekspertów uczestniczących w warsztatach wystąpił konflikt interesów.

Urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest organem naukowym i nie może wyrażać opinii na temat zalet konkretnego narzędzia oceny ryzyka, takiego jak TTC. Na podstawie przeglądu przeprowadzonego w ramach tej sprawy Rzecznik uznała wyjaśnienia EFSA dotyczące stosowania TTC za zasadne.

Biorąc pod uwagę ekspertów uczestniczących w przedmiotowych warsztatach, Rzecznik stwierdziła, że w tym szczególnym przypadku EFSA nie miał obowiązku sprawdzenia ich pod kątem konfliktu interesów, ponieważ w tym przypadku rozsądnie było polegać na wcześniejszej kontroli tych ekspertów przeprowadzonej przez WHO.

Rzecznik stwierdziła, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności nie dopuścił się niewłaściwego administrowania.

Rzecznik zasugerowała jednak, aby EFSA dopilnował, by eksperci uczestniczący w konferencjach lub spotkaniach byli wolni od konfliktów interesów, w przypadku gdy konferencja lub spotkanie – jak w przedmiotowej sprawie – są organizowane w celu wsparcia procesu decyzyjnego EFSA lub mogą być za takie postrzegane.

Decision in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Poniedziałek | 03 grudnia 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies — national bodies that give financial support to companies doing business in risky markets — in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, the Ombudsman recommended that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States to compile the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also recommended that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission informed the Ombudsman that it would consult the Council, Parliament and the European External Action Service, and engage with civil society, in order to implement the Ombudsman’s recommendations. In particular, the Commission will propose to the Council Working Group on Export Credits a revised checklist template to be used by Member States for their annual reports. The Commission will also consider drawing up relevant guidance for Member States’ reporting.

As the measures announced by the Commission adequately address the Ombudsman’s recommendations, the Ombudsman closed her inquiry but asked the Commission to report back within one year.

Recommendation of the European Ombudsman in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Środa | 23 maja 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies - national bodies that give financial support to companies doing business in ‘risky’ markets - in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, she suggested that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States in compiling the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also proposed that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission rejected the Ombudsman’s proposals mainly because it considers that their implementation would require an amendment to the existing legislation. The Ombudsman disagreed with the Commission’s position and has now made recommendations to the Commission in the same terms as those of her earlier proposals.  The Ombudsman believes that the Commission’s annual review, which it sends to Parliament, should amount to more than a compilation of the content of the annual reports received from the Member States and that it should contain an informed and detailed evaluation of the performance of the export credit agencies, particularly, as regards respect for human rights and the environment.