Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Pretraživanje teksta

Vrsta dokumenta

Predmetna institucija

Vrsta rješenja

Broj slučaja

Jezik

Raspon datuma

Ključne riječi

Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Područje slobode, sigurnosti i pravde

Prikazuju se 1 - 20 od 90 rezultata

Odluka u predmetu 21/2016/JAP o neodobravanju pristupa Vijeća Europske unije pravnim mišljenjima o prijedlozima Uredbe o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja i Uredbe o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (EUROJUST)

Četvrtak | 07 ožujka 2019

Predmet se odnosio na odbijanje Vijeća Europske unije da odobri potpuni pristup pravnim mišljenjima o zakonodavnim prijedlozima Uredbe o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i Uredbe o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (EUROJUST).

Tijekom istrage ombudsmanice Vijeće je pristalo objaviti dva od četiri dokumenta, ali je zadržalo odluku o odbijanju potpunog otkrivanja dvaju preostalih dokumenata, iako je odobrilo djelomičan pristup.

Ombudsmanica prihvaća da je odbijanje potpunog otkrivanja pravnih mišljenja opravdano jer bi se time ugrozila zaštita pravnog savjetovanja i sudskog postupka. Stoga je zatvorila predmet zaključivši kako nije postojala nepravilnost u postupanju, ali je pozvala Vijeće da preispita svoje odbijanje s obzirom na protek vremena.

Decision in case 136/2016/MDC on the European Commission's refusal to revise a final audit report concerning a project co-financed by the European Union

Utorak | 13 prosinca 2016

The case was brought by an association of legal experts from all over the European Union which carried out a project co-financed by the European Commission. It concerned the alleged unfair recovery, following an audit, of sums wrongly considered ineligible under the Grant Agreement.

The Ombudsman inquired into the issue and concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

Decision in case 1093/2016/JAP concerning the European Commission’s failure to reply to correspondence about problems with the submission of a grant proposal

Četvrtak | 01 prosinca 2016

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s messages concerning its difficulties with the submission of a grant proposal. Due to technical problems, the complainant was not able to apply through the Commission’s system PRIAMOS. Instead, it submitted its proposal by e-mail, which remained unanswered.

The Ombudsman inquired into the issue and asked the Commission to reply. In its reply, the Commission apologised for not having replied earlier. It said that it could not accept the complainant’s e-mail application because the system had functioned properly and the Commission had not been able to identify any attempts by the complainant to send the proposal via PRIAMOS before the deadline.

Decision of the European Ombudsman on complaint 1922/2014/PL concerning the European Commission's refusal to grant public access to the evaluation reports of an EU-funded project

Utorak | 30 kolovoza 2016

This case concerned the European Commission's refusal to grant full public access to the evaluation reports of the proposals for an EU-funded project on Roma in Albania.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission had correctly refused full access on the basis of the exception to public access which protects commercial interests. She therefore concluded that there was no maladministration by the Commission.

Odluka u predmetu 2004/2013/PMC - Postupanje Europske komisije sa zahtjevom za pristup dokumentima povezanima s internetskim nadzorom od strane obavještajnih službi Ujedinjene Kraljevine

Četvrtak | 05 studenoga 2015

Slučaj se odnosio na odbijanje Komisije da odobri javni pristup dokumentima povezanima s nadzorom interneta od strane obavještajnih službi Ujedinjene Kraljevine. Ombudsmanica je preporučila da Komisija odobri pristup jednom određenom dokumentu (pismu ministra vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine tadašnjem potpredsjedniku Komisije) te da, u slučaju ostalih traženih dokumenata, Komisija treba objaviti dokumente ili na odgovarajući način opravdati svoje viđenje razloga zbog kojih je morala odbiti njihovo objavljivanje.

Komisija je odlučila objaviti pismo ministra vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine i time je ispunila prvi dio preporuke ombudsmanice. Međutim, zadržala je stav da neće objaviti ostale dokumente. Taj je stav opravdala činjenicom da je još uvijek istraživala krše li programi masovnog nadzora Ujedinjene Kraljevine zakone EU-a, posebno u vezi s pravom pojedinaca na zaštitu osobnih podataka. Komisija je utvrdila da bi, dok god se istraga konačno ne zatvori, preuranjena objava preostalih potrebnih dokumenata negativno utjecala na dijalog državnih tijela Ujedinjene Kraljevine i Komisije. Općenito govoreći, tvrdila je da je njezinu sposobnost učinkovitog provođenja istrage i donošenja odluke o odgovarajućem odgovoru potrebno zaštititi od rizika vanjskog pritiska. Naposljetku, Komisija nije smatrala da postoji prevladavajući javni interes u objavi dokumenata.

Ombudsmanica nije uvjerena da je Komisija dovoljno opravdala svoju odluku o uskraćivanju javnog pristupa preostalim neobjavljenim dokumentima. S obzirom na to da nije objavila te dokumente niti pružila zadovoljavajuće razloge za uskraćivanje javnog pristupa njima, jasno je da je Komisija odbila preporuku ombudsmanice u vezi s ovim dokumentima. Nadalje, ombudsmanica napominje da se čini kako Komisija nije poduzela nikakvu radnju u vezi s istragom od 2013. g. Ombudsmanica stoga zaključuje kako se djelovanje Komisije u tom slučaju može smatrati lošim upravljanjem, odnosno ozbiljnim lošim upravljanjem s obzirom na važnost tog pitanja za građane EU-a.

Decision in case 1977/2013/MDC on the European Commission’s assessment of an infringement complaint concerning restrictions to freedom of movement within the EU internal market

Petak | 25 rujna 2015

The complainant in this case, a Luxembourgish citizen, was excluded from competing for a post in France on the grounds that she is not a French national. The post in question was that of a non-presiding judge who was to represent the United Nations High Commissioner for Refugees at the French asylum Court. The complainant put it to the European Commission that the limiting of the post to French nationals appeared to be a breach of the provisions of EU law on the free movement of workers. When the Commission took the view that there was no infringement of EU law, the complainant contacted the Ombudsman.

The Commission took the view that an exception to the right of free movement of workers applied. This exception applies in the case of employment in the public service and is provided for in Article 45(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission acknowledged that a decision in this issue required a concrete assessment of the nature of the tasks and responsibilities of the non-presiding judge and it argued that it had made such an assessment. The Ombudsman noted that, as part of this assessment, the Commission had not contacted the French authorities in order to obtain further information about the post in question. The Ombudsman's initial proposal, therefore, was that the Commission should review its assessment of the infringement complaint and she suggested that the Commission should consult the French authorities. In replying to this proposal, the Commission maintained that it had sufficient information available to it when deciding the issue and that it was therefore unnecessary to contact the French authorities. Having considered its detailed reply to the proposal, the Ombudsman accepted that in this case the Commission did have sufficient information on which to base its decision. She therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration on the part of the Commission.

Odluka u predmetu OI/9/2014/MHZ - Prijedlozi za unapređenje nadzora Frontexovih zajedničkih operacija vraćanja

Ponedjeljak | 04 svibnja 2015

Migracijska politika EU-a uključuje dobrovoljno ili prisilno vraćanje ilegalnih imigranata iz zemalja izvan EU-a (tražitelja azila čiji su zahtjevi odbijeni i osoba bez valjane dozvole boravka) u zemlju njihova podrijetla. Zajedničke operacije vraćanja po svojoj prirodi potencijalno mogu uključivati ozbiljna kršenja temeljnih prava. Ovom se istragom na vlastitu inicijativu želi razjasniti kako Frontex kao koordinator zajedničkih operacija vraćanja osigurava poštovanje temeljnih prava i ljudsko dostojanstvo pojedinaca koje se vraća.

Ombudsmanica je dobila stajalište Frontexa i njegova službenika za temeljna prava, pregledala Frontexove spise i zaprimila informacije od članova Europske mreže pučkih pravobranitelja, Agencije Europske unije za temeljna prava, Agencije UN-a za izbjeglice i brojnih nevladnih organizacija. Ustanovila je da usprkos tome što je dosta već učinjeno, Frontex mora poboljšati transparentnost svog rada u sklopu zajedničkih operacija vraćanja, doraditi svoj kodeks ponašanja u područjima poput zdravstvenih pregleda i upotrebe sile, te u većoj mjeri uključiti države članice u postupak. Frontex mora učiniti sve što je u njegovoj moći za promicanje neovisnog i učinkovitog nadzora zajedničkih operacija vraćanja.

Ombudsmanica je svoju istragu završila serijom prijedloga Frontexu o načinima daljnjeg unapređenja njegovih operacija na tom području.