Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Achiziţii publice

Invitații la proceduri de ofertare

În conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, Ombudsmanul European are obligația de a organiza licitații publice pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

Pe această pagină, veți găsi informații cu privire la procedurile de ofertare lansate de Ombudsmanul European, planificarea privind contractele de mică valoare, listele anuale ale contractelor și condițiile generale aplicabile tuturor contractelor de mică valoare.

Contracte cu o valoare mai mare de 15 000 EUR și mai mică de 144 000 EUR

Contractele cu o valoare mai mare de 15 000 EUR și mai mică de 144 000 EUR sunt denumite contracte de mică valoare în Regulamentul financiar. Pentru aceste contracte, cărora li se aplică procedura restrânsă, invitațiile de participare la licitație pot fi trimise unui număr limitat de ofertanți care și-au manifestat interesul după ce au fost contactați de Secretariatul Ombudsmanului. Secretariatul Ombudsmanului poate să invite și alți furnizori care și-au exprimat interesul pentru licitație și care sunt considerați adecvați. Pentru a permite unor astfel de furnizori să își manifeste interesul, se vor publica în mod sistematic pe site-ul web al Ombudsmanului informații cu privire la procedurile de ofertare pentru contracte de mică valoare.

Informațiile cuprinse în tabelul de mai jos se referă la contractele cu valoare mică publicate de Ombudsmanul European în conformitate cu punctul 3.1 din anexa I la Regulamentul financiar [Regulamentul (UE) 2018/1046]. 

Lista anuală de contracte

Această secțiune conține o listă a contractanților, defalcată pe ani, pentru contracte cu o valoare mai mare de 15 000 EUR și mai mică de 144 000 EUR. Lista menționează subiectul și valoarea fiecărui contract atribuit. Prezenta secțiune este furnizată în conformitate cu punctul 3.3 litera (a) din anexa I la Regulamentul financiar [Regulamentul (UE) 2018/1046]. 

Lista anuală a contractelor specifice (sau bonuri de comandă) bazate pe un contract-cadru

Această secțiune conține o listă, pe ani, a contractelor/ordinelor de achiziție specifice semnate de Ombudsmanul European pe baza contractelor-cadru în conformitate cu punctul 3.3 litera (e) din anexa I la Regulamentul financiar (Regulamentul (UE) 2018/1046).

Condiții generale aplicabile tuturor contractelor de mică valoare

Următoarele condiții generale se aplică tuturor contractelor de mică valoare încheiate cu Ombudsmanul European:

Declarație de confidențialitate privind procedurile de achiziții publice

Următoarea declarație de confidențialitate se aplică tuturor contractelor încheiate de Ombudsmanul European: