Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Lista anuală de contracte

Această secțiune conține o listă a contractanților, defalcată pe ani, pentru contracte cu o valoare mai mare de 15 000 EUR și mai mică de 144 000 EUR. Lista menționează subiectul și valoarea fiecărui contract atribuit. Prezenta secțiune este furnizată în conformitate cu punctul 3.3 litera (a) din anexa I la Regulamentul financiar [Regulamentul (UE) 2018/1046]. 

Achiziţii publice din 2021