Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Lista anuală a contractelor specifice (sau bonuri de comandă) bazate pe un contract-cadru

Această secțiune conține o listă, pe ani, a contractelor/ordinelor de achiziție specifice semnate de Ombudsmanul European pe baza contractelor-cadru în conformitate cu punctul 3.3 litera (e) din anexa I la Regulamentul financiar (Regulamentul (UE) 2018/1046).

Achiziţii publice din 2021