An bhfuil gearán agat in aghaidh
institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Tionscnaimh straitéiseacha

Féadfaidh an tOmbudsman aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna sistéamacha féideartha le riarachán an Aontais gan fiosrúchán a oscailt freisin, mar shampla trí shoiléiriú a iarraidh ón institiúid lena mbaineann nó saincheist a tharraingt anuas go díreach léi.

1 - 10 de 108 toradh á dtaispeáint

Comhairliúchán poiblí - An úsáid teangacha in institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh

Dé Luain | 23 Iúil 2018

Comhairliúchán poiblí - An úsáid teangacha in institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh[1] Cúlra Gné ríthábhachtach den dóigh a ndéanaimid cumarsáid lena chéile is ea teangacha. Agus 28 mBallstát, 24 theanga oifigiúla agus níos mó ná 500 milliún saoránach aige, tá an tAontas Eorpach tiomanta don éagsúlacht teanga a urramú agus a chosaint mar chuid dár n-oidhreacht ...

Dea-chleachtais a aimsiú ar fud institiúidí an Aontais le haghaidh dínit a chur chun cinn san áit oibre

Dé Máirt | 24 Aibreán 2018

Dea-chleachtais a aimsiú ar fud institiúidí an Aontais le haghaidh dínit a chur chun cinn san áit oibre.

Letter to the President of the European Commission Mr Jean- Claude Juncker concerning promotion of dignity at work in the EU civil service

Dé Máirt | 24 Aibreán 2018

Mr Jean-Claude Juncker President European Commission Strasbourg, 24/04/2018 Re: SI/2/2018/AMF Promotion of dignity at work in the EU civil service Dear Mr President, As you will know, there has been much discussion recently regarding workplace harassment (including psychological and sexual harassment), on the need for employers to make every effort to prevent such harassment and, where it does occ...

Promotion of dignity at work in the EU civil service

Dé Máirt | 24 Aibreán 2018

Promotion of dignity at work in the EU civil service.

An méid a chuir an tOmbudsman Eorpach le comhairliúchán poiblí an Choimisiúin Eorpaigh ar a thrédhearcaí agus a inbhuanaithe atá samhail measúnaithe riosca an Aontais sa bhiashlabhra

Dé Luain | 19 Márta 2018

An méid a chuir an tOmbudsman Eorpach le comhairliúchán poiblí an Choimisiúin Eorpaigh ar a thrédhearcaí agus a inbhuanaithe atá samhail measúnaithe riosca an Aontais sa bhiashlabhra.

Letter of the European Ombudsman to the President of the European Commission on ensuring the EU risk assessment model in the food chain is independent, transparent, and allows for meaningful stakeholder engagement

Dé Luain | 19 Márta 2018

Mr Jean-Claude Juncker President of the European Commission Strasbourg, 19/03/2018 Strategic initiative SI/1/2018/KR Subject: Public consultation on the transparency and sustainability of the EU risk assessment model in the food chain (DG Sante, directorate D, unit D1) - Contribution from the European Ombudsman Dear Mr President, I am very pleased to be able to contribute to this important public ...

European Ombudsman's contribution to the European Commission's public consultation on the transparency and sustainability of the EU risk assessment model in the food chain

Dé Luain | 19 Márta 2018

European Ombudsman's contribution to the European Commission's public consultation on the transparency and sustainability of the EU risk assessment model in the food chain.

Reply from President Tusk to the European Ombudsman concerning the administration of the European Council

Dé hAoine | 15 Nollaig 2017

Please download pdf document attached. Received on 23/04/2018.