Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyszukiwanie tekstowe

Typ dokumentu

Instytucja, której sprawa dotyczy

rodzaj rozstrzygnięcia

Numer sprawy

Język

Rozpiętość czasowa

Słowa kluczowe

Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 63 wyników

Decision in case 1641/2015/ZA on the European Personnel Selection Office’s refusal to allow the complainant to apply under two concurrent competitions for recruiting translators and failure to explain the reasons for applying this practice

Wtorek | 17 lipca 2018

The case concerned the European Personnel Selection Office’s (`EPSO`) practice of not permitting candidates to apply for more than one concurrent recruitment competition for EU civil servants even where they fulfilled the criteria. EPSO refused to allow the complainant to apply under two concurrent competitions for recruiting translators for the EU institutions, and failed to convincingly explain the reasons for applying this practice.

The Ombudsman found that this practice could have the consequence of hindering the recruitment of the most qualified persons and that, accordingly, EPSO should be able to provide convincing reasoning as to why it has this practice. The Ombudsman found that EPSO´s failure to provide such reasoning to the complainant constituted maladministration. She found also that any continuation of the practice, in the absence of solid reasoning, would necessarily also constitute maladministration. The Ombudsman therefore recommended to EPSO that it immediately review its policy in relation to this practice.

In response, EPSO set up an internal reflection group to conduct a detailed impact assessment of any policy change in this area. The assessment will be presented to EPSO's Management Board by December 2018. The Board must take the final decision. As EPSO is acting on her recommendation, the Ombudsman has decided to close the case.

Decision in case 515/2016/JAP on the European Asylum Support Office’s probationary assessment of a temporary agent

Piątek | 28 kwietnia 2017

The case concerned the assessment of the probationary period of a temporary agent at the European Asylum Support Office (‘EASO’). The complainant, who was dismissed at the end of her probationary period, argued that there were a number of procedural shortcomings in her assessment. Moreover, the EASO failed to reply to her complaints made under the EU Staff Regulations.

The Ombudsman inquired into the issue and requested the EASO to reply to the complaints. She found that the EASO had taken the necessary steps to ensure an impartial assessment of the complainant’s probationary period and had respected the complainant’s right to be heard before taking the final decision on her further employment. The Ombudsman thus closed the case.

Decision in case 2033/2015/ZA on the European Personnel Selection Office’s (EPSO) handling of a request for review of a language proficiency exam

Środa | 14 grudnia 2016

EU officials are required to demonstrate the ability to work in a third language before their first promotion. When the complainant, who works in an EU Agency, failed a language proficiency exam in his third language, he asked EPSO to give him reasons for the relatively low grade in the writing test of the exam and also inform him of possible review mechanisms. In his view, EPSO’s explanations concerning his grade seemed inconsistent, while its initial reply about review possibilities was incorrect. Following the complainant’s insistence, EPSO agreed to reassess his writing test. The second evaluator confirmed the initial grade.

The Ombudsman inquired into the issue. She examined the complainant’s test, as well as the assessments of the two evaluators. The Ombudsman did not find any manifest error or indications of partiality in the assessment of the complainant’s writing test. Concerning the erroneous information about the review possibilities, EPSO recognised its mistake and apologised to the complainant. The Ombudsman did not consider that further inquiries were necessary and closed the case. However, she made a suggestion for improvement concerning the information given to participants in language proficiency tests about the procedure and their review/appeal rights.

Decision in case 629/2015/ANA concerning the decision of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) not to establish a temporary agent at the end of the probationary period

Poniedziałek | 11 lipca 2016

The case concerned the decision of the ECDC to terminate the contract of a temporary agent at the end of a probationary period.

The Ombudsman conducted an inquiry into the matter and took the view that, in general terms, the explanations given by the ECDC about its decision not to retain the complainant in employment at the end of the probationary period were reasonable.

However, the Ombudsman considered that the ECDC had failed to make clear to the complainant, in good time, (a) that the problems identified in the Newcomers' Evaluation Dialogue were so serious as to warrant the termination of the complainant's contract, (b) the areas in which he needed to improve, through a specific and clear Action Plan. The failure to do so constituted maladministration. Moreover, the Ombudsman considers that, in circumstances in which an EU body does not have enough time to evaluate properly the work of a temporary agent, or where the temporary agent has not had an adequate opportunity to correct deficiencies in his or her performance, it would be good administration to examine if "exceptional circumstances" justifying the extension of the probationary period exist. As there is no evidence in the file that the ECDC seriously examined the option of extending the complainant's probation period, the Ombudsman made a corresponding suggestion for improvement for the future. Finally, given that it is good administration to apologise for any bad practice, the Ombudsman believes that the ECDC should acknowledge its mistakes in dealing with this case and apologise to the complainant for these mistakes.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2041/2014/DK against the European Commission regarding transfer of pension rights

Środa | 25 maja 2016

The case concerned the Commission's decision to change its original proposal on the transfer in of the complainant's pension rights, acquired in the UK pension scheme, into the EU pension scheme.

The Commission argued that it was required to change its original proposal as it had been based on General Implementing Provisions which were already out of date at the time its proposal was made. The Commission's revised proposal, which was less favourable to the complainant, was based on the revised General Implementing Provisions actually in place at the date of the original proposal. The complainant argued that the Commission should honour its first proposal that he had already accepted.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the General Court had ruled that the Commission was not legally required to make proposals on the transfer in of pension rights acquired outside of the EU pension scheme and that, in fact, an actual determination of the worth of such transferred pension rights could be given only after the transfer had been made. In fact, this was a practice established by the Commission simply to better inform its officials about what they could expect once they actually decided to request the transfer in of their pension rights into the EU pension scheme.

The Ombudsman therefore closed the complaint with a conclusion that there was no maladministration by the Commission.

Decyzji w sprawie 45/2015/PMC - Działania Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do zgłoszenia sygnalizującego nieprawidłowości

Wtorek | 11 sierpnia 2015

Sprawa dotyczyła działań Urzędu w następstwie otrzymania zgłoszenia sygnalizującego nieprawidłowości, wskazującego na związek Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) z domniemaną manipulacją dotyczącą sprawozdania z kontroli bezpieczeństwa lotnictwa. Po wstępnej ocenie Rzecznik wyraziła obawy dotyczące rzekomej decyzji Urzędu, aby oddalić sprawę i odesłać ją z powrotem do EASA pomimo, że osoba zgłaszająca nieprawidłowości świadomie zdecydowała się dokonać zgłoszenia do Urzędu, a nie do EASA. Rzecznik przyjęła wstępne stanowisko, że taka decyzja może mieć ogólny negatywny wpływ na skuteczność przepisów dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości. Dlatego podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.

W następstwie kontroli dokumentacji Urzędu Rzecznik ustaliła, że OLAF należycie rozpatrzył, czy wszcząć dochodzenie. Okazało się również, że OLAF w rzeczywistości nie zamknął sprawy, ale zwrócił się do EASA o zbadanie przedmiotowej kwestii i przekazanie informacji o wynikach dochodzenia EASA. Ponadto OLAF zastrzegł sobie prawo do wszczęcia formalnego dochodzenia na późniejszym etapie. W tych okolicznościach Rzecznik stwierdziła, że OLAF odpowiednio postępował ze złożonym przez skarżącego zgłoszeniem sygnalizującym nieprawidłowości. Rzecznik podkreśliła, że Urząd powinien był w sposób bardziej jednoznaczny poinformować skarżącego o tym, że odesłanie sprawy do EASA nie oznaczało, iż OLAF nie podejmie żadnych dalszych działań w tej kwestii. Rzecznik wystosowała dalszą uwagę w tym względzie.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiries into complaints 26/2011/DK and 1307/2012/DK against the European External Action Service

Czwartek | 04 czerwca 2015

The case concerned the complainant's dismissal as a member of staff in a European Union Police Mission, and his subsequent request to have access to the documents contained in his personal file.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the complainant's dismissal was legal. However, she also found that the Mission should have waited for the completion of the internal review process, which actually dealt with the complainant's situation, before dismissing the complainant. The Ombudsman therefore considered it appropriate to ask the European External Action Service (EEAS), in a proposal for a solution, to offer the complainant an ex gratia payment in recognition of the errors made by the Mission. The EEAS accepted the proposal and offered to make an ex gratia payment of EUR 2000.The complainant did not accept the offer. The Ombudsman considered that the amount offered by the EEAS was appropriate and that there were therefore no grounds for further inquiries into this aspect of the case.

As regards the complainant's access to his personal file, the Ombudsman found that there had not been any maladministration on the part of the EEAS.

Decyzji w sprawie OI/1/2014/PMC - Zaledwie dwie instytucje UE przyjęły wymagane przepisy w zakresie informowania o nieprawidłowościach

Czwartek | 26 lutego 2015

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. instytucje UE są zobowiązane do przyjęcia wewnętrznych przepisów w zakresie informowania o nieprawidłowościach w celu zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym przypadki naruszenia, dostarczania im informacji oraz wdrożenia procedury rozpatrywania składanych przez nie skarg dotyczących sposobu, w jaki zostały potraktowane. Aby zagwarantować, że administracja UE podejmuje wszelkie możliwe wysiłki w celu zachęcenia osób, które uzyskały informacje o poważnych zaniedbaniach lub naruszeniach, do ich ujawniania, Rzecznik wszczęła dochodzenie z własnej inicjatywy przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

Rzecznik z rozczarowaniem stwierdziła, że z przeprowadzonego dochodzenia wynika, iż wymagane przepisy zostały jak dotąd wprowadzone w zaledwie dwóch z dziewięciu wspomnianych instytucji. Odpowiedzi udzielone przez instytucje wskazują na konieczność podjęcia znacznie większych wysiłków, aby pokazać opinii publicznej i potencjalnym osobom zgłaszającym przypadki naruszenia, że instytucje UE przychylnie odnoszą się do informowania o nieprawidłowościach, oraz aby zachęcić osoby zgłaszające przypadki naruszenia do ujawniania posiadanych przez nie informacji, zagwarantować takim osobom ochronę przed reperkusjami ze strony instytucji, w której są zatrudnione, oraz zapewnić je, że przekazane przez nie informacje doprowadzą do wszczęcia odpowiedniego dochodzenia. W związku z powyższym Rzecznik zamknęła sprawę, wydając wytyczne w zakresie dalszych usprawnień i zachęcając instytucje do dążenia do możliwie jak najszybszego zakończenia dyskusji prowadzonych na szczeblu międzyinstytucjonalnym oraz do wykorzystania wewnętrznych przepisów w zakresie informowania o nieprawidłowościach stosowanych przez Rzecznika jako źródła inspiracji. Rzecznik wyraziła się również z aprobatą o postępach Komisji i Trybunału Obrachunkowego w tej kwestii.