Aveți o plângere împotriva
unei instituții sau unui organism al UE?

Rapoarte speciale

Afișare 1 - 10 din 20 rezultate

Raport special al Ombudsmanului European privind ancheta strategică OI/2/2017/TE referitoare la transparența procesului legislativ al Consiliului

Miercuri | 16 mai 2018

Ca urmare a anchetei privind transparența dezbaterilor legislative în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului European („Consiliul”), Ombudsmanul, Emily O’Reilly, transmite prezentul raport special Parlamentului European pentru a-i solicita sprijinul în această privință.

Pentru ca cetățenii Uniunii să-și exercite în mod corespunzător dreptul democratic de a participa la procesul decizional al UE și să tragă la răspundere persoanele implicate, deliberările legislative trebuie să fie suficient de transparente.

De asemenea, pentru a putea trage la răspundere guvernele care îi conduc pentru deciziile luate privind legislația UE, cetățenii trebuie să cunoască modul în care guvernele lor s-au poziționat în cadrul procesului legislativ. Publicarea acestor informații va obliga guvernele statelor membre să-și asume o responsabilitate mai mare pentru această legislație, descurajându-le să „dea vina pe Bruxelles” pentru legislația UE la elaborarea și adoptarea căreia au contribuit.

Ombudsmanul a deschis această anchetă strategică în martie 2017. A adresat întrebări specifice Consiliului, a lansat consultări publice și a analizat dosarele legislative ale Consiliului.

Ombudsmanul a constatat că practicile curente ale Consiliului constituie o administrare defectuoasă. Acesta a criticat în special neînregistrarea sistematică de către Consiliu a identității statelor membre care iau poziție în cadrul grupurilor de pregătire, precum și practica larg răspândită de a restricționa accesul la documentele legislative pe parcursul procesului decizional (așa-numitul marcaj „LIMITE”).

La 9 februarie 2018, Ombudsmanul a adresat
Consiliului trei recomandări specifice și o serie de sugestii privind modul de îmbunătățire a transparenței procesului său legislativ.

Consiliul nu a răspuns la recomandările și sugestiile Ombudsmanului în termenul legal stabilit, de trei luni.

Având în vedere importanța problemei privind transparența legislativă, Ombudsmanul consideră potrivit să o aducă în atenția Parlamentului European, pentru a solicita sprijinul acestuia în scopul de a convinge Consiliul să-i pună în aplicare recomandările și sugestiile.

Raportul special al Ombudsmanului European privind ancheta din proprie iniţiativă OI/5/2012/BEH-MHZ referitoare la Frontex

Joi | 07 noiembrie 2013

Rezumat Frontex[1] a respins o recomandare făcută de Ombudsmanul European în urma unei investigații privind respectarea de către Frontex a standardelor referitoare la drepturile omului și, în special, a cerințelor Cartei drepturilor fundamentale a UE. Ombudsmanul, Emily O'Reilly, transmite acest raport special Parlamentului European pentru a obține sprijinul acestuia în legătură cu acest subiect. ...

Special Report of the European Ombudsman concerning his inquiry into complaint 2591/2010/GG against the European Commission

Luni | 14 mai 2012

Made in accordance with Article 3(6) of the Statute of the European Ombudsman[1] Summary 1. The present case concerns the way in which the European Commission handled a complaint submitted to it in 2006 by 27 citizens' initiatives fighting against what they perceived to be the negative consequences of the expansion of Vienna airport ("the complainants"). The Commission reached the conclusion that ...

Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European privind lipsa de cooperare a Comisiei Europene în plângerea 676/2008/RT

Vineri | 28 martie 2008

(Elaborat în conformitate cu Statutul Ombudsmanului European[1]) Introducere 1. Ombudsmanul consideră că acest caz ridică o problemă importantă de principiu. Acesta este de părere că, în cursul anchetei sale privind această plângere, Comisia nu a cooperat în mod loial cu Ombudsmanul. Prin urmare, Ombudsmanul solicită asistenţa Parlamentului pentru a garanta, pe viitor, respectarea de către Comisie...

Raportul special al Ombudsmanului European adresat Parlamentului European în urma proiectului de recomandare adresat Comisiei Europene privind plângerea 3453/2005/GG

Marți | 15 noiembrie 2005

(întocmit în conformitate cu Articolul 3 alineatul (7) din statutul Ombudsmanului European[1]) Introducere Ombudsmanul consideră că prezenta cauză ridică o problemă de principiu importantă referitoare la modul în care Comisia Europeană tratează plângerile depuse de cetăţeni, în care se pretinde o încălcare a dreptului comunitar de către statele membre. Întrebarea este dacă, în loc de începerea pro...

Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European în urma proiectului de recomandare prezentat Consiliului Uniunii Europene privind plângerea 1487/2005/GG

Miercuri | 04 mai 2005

(Elaborat în conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Statutul Ombudsmanului European[1]) Introducere Ombudsmanul consideră că prezentul caz vizează două probleme importante de principiu, şi anume, (1) problema limbilor care trebuie utilizate pentru prezentările de pe internet ale preşedinţiei UE şi (2) măsura în care Consiliul poate fi considerat responsabil pentru siturile internet întreţin...

Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 289/2005/(WP)GG

Marți | 22 februarie 2005

(Elaborat în conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Statutul Ombudsmanului European[1]) Introducere Ombudsmanul consideră că prezentul caz ridică o problemă importantă de principiu, şi anume măsura în care Comisia are dreptul să amâne pe timp nelimitat tratarea plângerilor care acuză o încălcare a dreptului comunitar de către un stat membru pe motiv că nu poate ajunge la un consens politic ...

Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European ca urmare a proiectului său de recomandare adresat Comisiei Europene privind plângerea 185/2005/ELB

Miercuri | 16 februarie 2005

(Elaborat în conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Statutul Ombudsmanului European[1]) Introducere 1. Ombudsmanul consideră că acest caz ridică o problemă importantă de principiu. Acesta este de părere că, prin impunerea unei interdicţii absolute asupra angajării interpreţilor de conferinţă auxiliari independenţi cu vârsta peste 65 de ani, Comisia încalcă principiul nediscriminării pe moti...

Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the European Anti-Fraud Office in complaint 2485/2004/GG

Luni | 06 septembrie 2004

(Made in accordance with Article 3 (7) of the Statute of the European Ombudsman[1]) Introduction The Ombudsman considers that the present case raises an important issue of principle, affecting the trust of citizens in the EU institutions and bodies. Citizens should be able to have confidence in the accuracy and completeness of the Ombudsman's inquiries. If an institution or body has provided inacc...

Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the Council of the European Union in complaint 2395/2003/GG

Joi | 18 decembrie 2003

(Made in accordance with Article 3 (7) of the Statute of the European Ombudsman[1]) Summary The present special report concerns the question as to whether the Council should meet publicly whenever it acts in a legislative capacity. The Ombudsman's inquiry into this matter results from a complaint made in December 2003. At present, the extent to which the Council's meetings in its legislative capac...