Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Keresés a vizsgálatok között

Ügy
Időszak
Kulcsszó
Vagy próbálkozzon régi kulcsszavakkal (2016 előttiekkel)

1 - 20 az 71 találatból

Decision in case 1134/2015/TN on the European Commission's decision to declare ineligible certain costs incurred by a partner to an EU funded project

Csütörtök | 11 február 2016

The case concerned the Commission's decision to declare ineligible certain costs declared by a partner to an EU funded project. The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's grounds for not accepting the costs in question were reasonable. The Ombudsman therefore closed the case with a finding of no maladministration.

A Bizottság nyilvános konzultációja a mobiltelefonos barangolási (roaming) díjakról - 904/2014/OV. sz. ügyben hozott határozata

Kedd | 22 szeptember 2015

A Bizottság által folytatott nyilvános konzultáció nem felelt meg a Bizottság saját szabályzatában meghatározott általános elveknek és minimumkövetelményeknek

A panasz szerint az Európai Bizottság nem folytatott megfelelő nyilvános konzultációt, mielőtt kidolgozta volna az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinensről”szóló rendeltre vonatkozó javaslatát. A javaslat egyik pontja a roamingdíjak kivezetésére vonatkozott. A panaszt a Competitive Telecommunications Association (Versenyképes Európai Távközlés Szövetsége) nyújtotta be. A Bizottság 2013. szeptember 11-én nyújtotta be javaslatát, valamivel több mint három hónappal azután, hogy a javaslat kidolgozására irányuló szándékát 2013. május 30-án nyilvánosan bejelentette. A panaszos állítása szerint a Bizottság a konzultációs eljárás elkapkodásának okaként helytelenül hozta fel az Európai Tanács 2013. tavaszi üléséből adódó sürgősséget. A panaszos továbbá kifogásolta, hogy a Bizottság (i) elmulasztotta azonosítani az érdekelt felek különféle típusait, akikkel konzultálni kell, (ii) nem foglalkozott a Hatásvizsgálati Testület által felvetett kérdésekkel, (iii) nem folytatott megfelelő szolgálatközi konzultációt, valamint (iv) szándékosan megpróbálta eltusolni a nyilvános konzultáció hiányát.

Az ombudsman megállapította, hogy a Bizottság által folytatott nyilvános konzultáció nem felelt meg a Bizottság saját szabályzatában meghatározott általános elveknek és minimumkövetelményeknek. Az ombudsman szerint továbbá nem világos, hogy a Bizottság által felhozott sürgősség a Tanács állásfoglalásából ered-e, avagy a helyzet Bizottság általi értékelését tükrözi. A jogszabályjavaslattal kapcsolatos sajátos helyzetre tekintettel azonban az ombudsman elfogadhatónak találta, hogy a Bizottság élt a szakpolitikai prioritások meghatározásának és a szakpolitikai döntések meghozatalának jogával. Ennek megfelelően az ombudsman úgy vélte, hogy a Bizottság nem követett el hivatali visszásságot azzal, hogy ebben az esetben csak korlátozott mértékben folytatott nyilvános konzultációt. Mindemellett az ombudsman javasolta a Bizottságnak, hogy saját szabályzatában pontosan határozza meg azokat a körülményeket, amelyek esetén egy szakpolitikai prioritás miatt lerövidítheti a nyilvános konzultációt.

Az ombudsman szerint a többi panasz vonatkozásában sem történt hivatali visszásság.

A vegyi anyagok regisztrálói által végzett felesleges állatkísérletek - 1568/2012/AN. sz. ügyben hozott határozata

Csütörtök | 11 december 2014

A PETA Alapítvány által benyújtott ügy az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) a REACH-rendelet szerinti hatásköreivel és feladataival foglalkozott. A panaszos úgy találta, hogy az ECHA nem tesz eleget annak érdekében, hogy a vegyi anyagok regisztrálói tartózkodjanak a felesleges állatkísérletek elvégzésétől, amelyekkel az anyagaik biztonságosságát demonstrálják.

Az ombudsman megvizsgálta a kérdést, és megállapította, hogy az ECHA valóban túl szűken értelmezi a kötelezettségeit. Az ombudsman ezért békés megoldásra irányuló javaslatot tett az ECHA-nak azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet kellene betöltenie és milyen együttműködést kellene kialakítania a tagállami hatóságokkal. Az ombudsman elégedett volt az ECHA válaszával, így lezárta az ügyet.

A támogatható költségek megtérítése a bizottsági támogatások kedvezményezettjeinek - 940/2011/JF. sz. ügyben hozott határozata

Hétfő | 30 szeptember 2013

A panaszos egy konzorciumot koordinált, amelynek sikerült elnyernie egy bizottsági támogatást a környezetbarát építkezés terén tervezett programhoz. A konzorcium a program végrehajtása során kérte a különböző beszámolási időszakokban felmerült támogatható költségeinek megtérítését, a Bizottsággal aláírt szerződésnek megfelelően. A Bizottság azonban csak az említett költségek 45,75%-ának kifizetését hagyta jóvá. A panaszos úgy vélte, hogy a Bizottság helytelenül járt el, amikor a fenti részarányra korlátozta a költségek megtérítését, ezért panaszt tett az európai ombudsmannál.

Az ombudsman megállapította, hogy a szerződés szerint a 45,75%-os költségtérítési ráta a programhoz adott teljes uniós hozzájárulásra vonatkozik. A szerződés az időközi kifizetésekre vonatkozóan semmilyen rátáról nem tett említést. Mielőtt a konzorcium kérte az első beszámolási időszakban felmerült költségek megtérítését, egy bizottsági tisztviselő úgy tájékoztatta a konzorciumot, hogy az időközi kifizetések más költségtérítési rátával is teljesíthetők. Az ombudsman ezért békés megoldást javasolt a Bizottságnak, és arra kérte, hogy (i) rendesen magyarázza meg, miért alkalmazta a fent említett rátát a konzorciumnak járó időközi kifizetésekre; és (ii) gondoskodjon arról, hogy miután a program lezárul, a szerződésnek megfelelően kiegyenlítse a konzorcium felé a mérleget.

A Bizottság azzal érvelt, hogy a 45,75%-os rátát azért alkalmazta szisztematikusan az időközi kifizetésekre, hogy ezzel biztosítsa az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, és elkerülje a jövőbeni bonyolult behajtási eljárásokat. Az ombudsman nem elégedett meg ezzel a válasszal. Rámutatott többek között, hogy a Bizottság készíthetett volna iránymutatásokat, amelyek segítségével a konzorcium e tekintetben helyesen tudta volna értelmezni a szerződést. Mivel azonban a támogatási megállapodásokban most már szerepel egy teljesen egyértelmű rendelkezés arról, hogy az időközi költségtérítésekre is a programhoz adott teljes uniós hozzájárulásra alkalmazandó ráta vonatkozik, az ombudsman arra a megállapításra jutott, hogy ezen a téren nem indokolt a további vizsgálat. Egy további megjegyzésben felkérte a Bizottságot, hogy tájékoztassa arról, hogyan tett eleget az arra vonatkozó biztosítékoknak, miszerint a program végén kifizeti a konzorciumnak az összes hátralévő összeget.