Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Az európai ombudsman 2019-ben lezárt vizsgálatainak eredményei

Az európai ombudsman 2019-ben lezárt vizsgálatainak eredményei

Nem történt hivatali visszásság

316

56,4%

Az intézmény rendezte az ügyet, megvalósult megoldások, részben megvalósult megoldások

187

33,0%

További vizsgálat nem indokolt

30

5,4%

Hivatali visszásság történt, elfogadott vagy részben elfogadott ajánlás

29

5,0%

Egyéb

5

0,9%

Megjegyzés: Néhány esetben az ombudsman két vagy több okból zárta le a vizsgálatokat. A fenti százalékok ezért összesen 100%-nál többet tesznek ki.