An bhfuil gearán agat in aghaidh institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh?

Cinntí

Bíonn cinntí a dhéantar ar fhiosrúcháin leis an Ombudsman Eorpach ar fáil sa Mhír seo ar chásanna ar cuireadh deireadh leo ó 1 Iúil 1998. Bíonn cinntí ar fáil go hiondúil as Béarla agus as an teanga ina ndéantar an gearán.

1 - 10 de 4890 toradh á dtaispeáint