Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Uurimiste otsing

Teksti otsing

Dokumendi tüüp

Asjassepuutuvad institutsioonid

Kokkuleppe liik

Juhtumi number

Keel

Kuupäevade vahemik

Võtmesõnad

Või proovi varasemaid märksõnu (enne 2016. aastat)

Institutsionaalsed, poliitilised ja muud küsimused

Kuvatakse 1–20 kokku 791 tulemusest

Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission to improve the Transparency Register (SI/7/2016/KR)

Neljapäev | 27 juuni 2019

The Transparency Register was set up by the European Commission and Parliament in 2011 to allow the public to monitor the activities of interest representatives (or “lobbyists”) who seek to influence the formulation and implementation of EU legislation and policy. Overall, the Register has been successful and while there are gaps, it is improving over time.

In 2016, the Commission organised a public consultation on several proposed reforms aimed at improving the Transparency Register.

In this context, the Ombudsman opened a ‘strategic initiative’, to contribute to this important debate and to monitor developments by writing to the Commission on the issue.

In January 2018, inter-institutional negotiations began between the Parliament, the Council of the EU and the Commission on the Commission’s proposal to revise and improve the Transparency Register. These negotiations have not yet led to a successful outcome.

The Ombudsman encourages the incoming Parliament, the Council and the incoming Commission to renew their efforts to improve the Transparency Register given the importance of this matter for public trust in the EU.

Euroopa Ombudsmani otsus strateegilises uurimises OI/4/2016/EA selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon kohtleb puuetega inimesi ELi töötajate ühise ravikindlustusskeemi alusel

Neljapäev | 04 aprill 2019

2015. aastal leidis üks ÜRO komitee, et ELi töötajate ravikindlustusskeem (ühine ravikindlustusskeem) ei vasta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile. Komitee soovitas ühise ravikindlustusskeemi läbi vaadata, et see pakuks puuetega seotud tervishoiuvajaduste korral põhjalikku kaitset.

Olles saanud kaebusi ELi töötajatelt, kellel oli tekkinud probleeme enda või oma pereliikmete ravikulude täieliku hüvitamisega, korraldas ombudsman strateegilise uurimise. Ta leidis, et Euroopa Komisjoni suutmatus võtta vastusena komitee soovitusele tõhusaid meetmeid kujutas endast haldusomavoli. Seetõttu soovitas ta komisjonil ühist ravikindlustusskeemi reguleerivad eeskirjad läbi vaadata. Samuti esitas ta komisjonile mitu soovitust seoses sellega, kuidas ühine ravikindlustusskeem hõlmab puuetega inimeste vajadusi, ning vajadusega koolitada töötajaid ja konsulteerida nõuetekohaselt sidusrühmadega, tagamaks, et ühine ravikindlustusskeem vastaks puuetega inimeste vajadustele.

Komisjon vastas, et ta vaatab ühist ravikindlustusskeemi reguleerivad eeskirjad läbi ja võtab järelmeetmed ombudsmani enamikule soovitustele.

Kuna komisjon on ombudsmani soovitusega nõustunud, lõpetab ombudsman strateegilise uurimise. Arvestades selle küsimuse tähtsust, palub ombudsman komisjonil esitada kuue kuu jooksul aruande soovituse rakendamise kohta. Ombudsman kinnitab ka, et soovitab komisjonil vaadata läbi oma 2004. aasta eeskirjad puuetega töötajate vajaduste arvestamise kohta.

Otsus juhtumi 747/2016/PL kohta, mis käsitleb küsimust, kuidas Euroopa Toiduohutusamet kasutab toksikoloogilist ohutuskünnist

Esmaspäev | 17 detsember 2018

Kaebus esitati selle kohta, kuidas Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) kasutab toksikoloogilist ohutuskünnist. Toksikoloogiline ohutuskünnis on riskihindamisvahend, mille aluseks on põhimõte, et teatavast tasemest allapoole jääva kokkupuute korral ei kujuta kemikaalid endast märkimisväärset ohtu inimtervisele.

2014. aastal korraldasid Euroopa Toiduohutusamet ja Maailma Terviseorganisatsioon ekspertide seminari, et vaadata läbi toksikoloogilise ohutuskünnise kontseptsiooni aluseks olevad teaduslikud tõendid. Seminari järelduste üle toimus avalik arutelu ja need avaldati märtsis 2016.

Kaebuse esitanud vabaühendus seadis kahtluse alla viisi, kuidas EFSA kasutab toksikoloogilise ohutuskünnise kontseptsiooni, sest tema arvates ei kajasta see praegusi teaduslikke tõendeid. Ta lisas, et paljude seminaril osalenud ekspertide puhul esines huvide konflikt.

Euroopa Ombudsmani büroo ei ole teadusasutus ega saa võtta seisukohta sellise konkreetse riskihindamisvahendi nagu toksikoloogilise ohutuskünnise olemuse kohta. Käesoleva juhtumi läbivaatamise põhjal leidis ombudsman, et EFSA selgitused toksikoloogilise ohutuskünnise kasutamise kohta on mõistlikud.

Seoses seminaril osalenud ekspertidega leidis ombudsman, et kõnealusel juhul ei olnud EFSA kohustatud kontrollima eksperte huvide konflikti seisukohast, sest tal oli mõistlik tugineda ekspertide eelnevale kontrollile, mille tegi Maailma Terviseorganisatsioon.

Ombudsman järeldas, et EFSA tegevuses ei esinenud haldusomavoli.

Ombudsman soovitas siiski EFSA-l tagada, et konverentsidel ja kohtumistel osalevatel ekspertidel ei oleks huvide konflikti, kui konverents või koosolek – nagu kõnealusel juhul – korraldatakse teabe saamiseks EFSA otsustusprotsessi jaoks või kui seda tajutakse sellisena.

Decision in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Esmaspäev | 03 detsember 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies — national bodies that give financial support to companies doing business in risky markets — in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, the Ombudsman recommended that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States to compile the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also recommended that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission informed the Ombudsman that it would consult the Council, Parliament and the European External Action Service, and engage with civil society, in order to implement the Ombudsman’s recommendations. In particular, the Commission will propose to the Council Working Group on Export Credits a revised checklist template to be used by Member States for their annual reports. The Commission will also consider drawing up relevant guidance for Member States’ reporting.

As the measures announced by the Commission adequately address the Ombudsman’s recommendations, the Ombudsman closed her inquiry but asked the Commission to report back within one year.

Recommendation of the European Ombudsman in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Kolmapäev | 23 mai 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies - national bodies that give financial support to companies doing business in ‘risky’ markets - in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, she suggested that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States in compiling the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also proposed that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission rejected the Ombudsman’s proposals mainly because it considers that their implementation would require an amendment to the existing legislation. The Ombudsman disagreed with the Commission’s position and has now made recommendations to the Commission in the same terms as those of her earlier proposals.  The Ombudsman believes that the Commission’s annual review, which it sends to Parliament, should amount to more than a compilation of the content of the annual reports received from the Member States and that it should contain an informed and detailed evaluation of the performance of the export credit agencies, particularly, as regards respect for human rights and the environment.