Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Reply from President Juncker to the Ombudsman's letter concerning securing appropriate stakeholder input in the Brexit negotiations and potential for further progress on transparency

Please download PDF document below.