Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Προβολή 1 - 20 από 395 αποτελέσματα

Απόφαση για ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) επικοινωνεί με τους πολίτες σχετικά με την πρόσβασή τους στην «πύλη πρόσβασης στα έγγραφα» (κοινές υποθέσεις 1261/2020 και 1361/2020)

Πέμπτη | 15 Δεκεμβρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε πρωτίστως την απόφαση του Frontex να μην επικοινωνεί πλέον μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με φυσικά πρόσωπα που ζητούν πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα. Ο Frontex υποχρεώνει τους αιτούντες να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή του πύλη πρόσβασης σε έγγραφα. Η απαίτηση αυτή προκαλεί προβλήματα στους αιτούντες, τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να αποφευχθούν, αλλά και στις διαδικτυακές πλατφόρμες προώθησης της διαφάνειας που έχουν δημιουργήσει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να συμβάλουν περαιτέρω στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια δεν μπόρεσε να διαπιστώσει κανέναν λόγο που να δικαιολογεί την απόφαση του Frontex. Εξέδωσε σύσταση σύμφωνα με την οποία ο Frontex θα πρέπει να επιτρέπει στους αιτούντες να επικοινωνούν μαζί του μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να υποχρεούνται να καταφεύγουν στην υφιστάμενη πύλη πρόσβασης στα έγγραφα που διατηρεί ο Οργανισμός. Επιπλέον κάλεσε τον Frontex να ενημερωθεί σχετικά με τη βέλτιστη πρακτική που διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ζήτημα αυτό για την πρόσβαση του κοινού στη νέα της πύλη πρόσβασης στα έγγραφα, καθώς και να εφαρμόσει την εν λόγω βέλτιστη πρακτική το συντομότερο δυνατόν.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια πρότεινε περαιτέρω στον Frontex να διαθέσει τους πόρους που απαιτούνται για την εξέταση του μεγάλου αριθμού αιτημάτων πρόσβασης που ενδέχεται να λαμβάνει σε τακτική βάση. Πρότεινε επίσης στον Frontex να καταρτίσει και να δημοσιεύσει αναλυτικό εγχειρίδιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα αιτήματα πρόσβασης του κοινού.

Ο Frontex απέρριψε τη σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας να επιτρέψει στους αιτούντες να επικοινωνούν μαζί του μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, ο Frontex δεν ανταποκρίθηκε ουσιαστικά στη σύσταση να ενημερωθεί και να εφαρμόσει τη συναφή βέλτιστη πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περατώνει την έρευνα διαπιστώνοντας ότι υφίσταται κακοδιοίκηση.

Όσον αφορά τις λοιπές προτάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, ο Frontex δήλωσε ότι προσφάτως είχε αναθέσει σε έναν ακόμη υπάλληλο με καθεστώς ημιαπασχόλησης την εξέταση αιτημάτων πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα και ανακοίνωσε ότι θα καταρτίσει το εγχειρίδιο που πρότεινε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Κατά το πρώιμο στάδιο της έρευνας, ο Frontex εφάρμοσε τις προτάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την αναθεώρηση της δήλωσής του για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποφάσισε να θέσει στη διάθεση του κοινού για δύο χρόνια τα έγγραφα των οικείων λογαριασμών πρόσβασης. Συμφώνησε επίσης να δημιουργήσει ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή προσφυγών.