Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 636 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με την άρνηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να παράσχει πρόσβαση του κοινού στο ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (υπόθεση 124/2022/NH)

Τρίτη | 28 Ιουνίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και αναφέρονται στο μεθοδολογικό πλαίσιο για τα μέτρα συνδρομής υπό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη. Η ΕΥΕΔ αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση στα έγγραφα υποστηρίζοντας ότι η παροχή πρόσβασης σε αυτά θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά την άμυνα και σειρά στρατιωτικών ζητημάτων, καθώς και τις διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η απόφαση της ΕΥΕΔ για την άρνηση πρόσβασης του κοινού ήταν εύλογη και ότι η ΕΥΕΔ είχε παράσχει στον ενδιαφερόμενο επαρκείς εξηγήσεις. Συνεπώς, ολοκλήρωσε την έρευνά της, χωρίς να διαπιστώσει κακοδιοίκηση.

Απόφαση σχετικά με το κατά πόσον η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια θα μπορούσε να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τον χειρισμό από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανησυχιών οι οποίες αφορούσαν τη συμμόρφωσή του προς τον Κώδικα δεοντολογίας των μελών του Δικαστηρίου (υπόθεση 1072/2021/NH)

Δευτέρα | 27 Ιουνίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε δημόσια σχόλια του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά με το σχέδιο της «πράξης για τις ψηφιακές αγορές» ενόσω ακόμη εκκρεμούσε η νομοθετική διαδικασία. Ο ενδιαφερόμενος, μια οργάνωση προστασίας των καταναλωτών, υποστήριξε την άποψη ότι το ΔΕΕ δεν χειρίστηκε προσηκόντως την εν λόγω πιθανή παράβαση του Κώδικα δεοντολογίας του.

Η Διαμεσολαβήτρια απηύθυνε μια σειρά από ερωτήσεις στο ΔΕΕ. Το ΔΕΕ υποστήριξε ότι η εντολή της Διαμεσολαβήτριας δεν της επέτρεπε τη διεξαγωγή έρευνας επί της συγκεκριμένης αναφοράς, καθόσον αυτή αφορούσε την άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου.

Η άποψη της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την εντολή της διέφερε από αυτήν του Δικαστηρίου. Ωστόσο, δεδομένου ότι η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης θα ήταν άνευ σημασίας, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την υπόθεση.

Recommendation on issues related to how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) communicates with citizens in relation to its access to documents portal (Joined Cases 1261/2020 and 1361/2020)

Τρίτη | 21 Ιουνίου 2022

The case concerned primarily Frontex’s decision not to communicate any more by email with applicants who request public access to documents. Frontex obliges citizens to use its online access portal. This causes a number of unnecessary problems for individual applicants as well as for transparency platforms that civil society organisations have set up to help further the EU’s aim of working as openly as possible. 

The Ombudsman could not find justifications for Frontex’s decision. She therefore issues a recommendation that Frontex should allow applicants to communicate with it by email, in full and without resort to its current access to documents portal.

The Ombudsman moreover suggests that Frontex should dedicate the resources that are required for handling the large number of access requests that it is likely to receive on a regular basis going forward.