Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) χειρίστηκε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με έργο χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»