Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 282 αποτελέσματα

Decision on how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) dealt with a Horizon 2020 funding proposal for the Enhanced European Innovation Council Accelerator Pilot (case 2097/2021/FA)

Παρασκευή | 15 Ιουλίου 2022

The case concerned how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) dealt with a proposal for funding under the Enhanced European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot.

The complainant took issue with how EASME evaluated its proposal as well as with the lack of information received on the evaluation and possibilities for review. The complainant was also concerned with the delay by EASME in replying to his request that it review its decision.  

In the course of the inquiry, the European Innovation Council and SME Executive Agency (EISMEA), which succeeded and replaced EASME, explained why there was a delay in the review procedure. The Ombudsman considered that the explanation was reasonable. The Ombudsman also found that EASME had provided sufficient information to the complainant on the evaluation and possibilities for review. Nevertheless, the Ombudsman found that the feedback provided by EASME to the complainant was not sufficient, and did not allow a meaningful review of the evaluation of the proposal. The Ombudsman noted that, in the context of the new EIC Accelerator programme, EISMEA appears to provide more detailed feedback to applicants on the evaluation of their proposals.

The Ombudsman thus considered that no further inquiries were justified in this case and closed the inquiry.

Απόφαση σχετικά με την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο της «πράξης για τις ψηφιακές αγορές» (υπόθεση 1499/2021/SF)

Δευτέρα | 27 Ιουνίου 2022

Ο ενδιαφερόμενος, ένα δίκτυο δημοσιογράφων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ζήτησε την πρόσβαση του κοινού στις αρχικές παρατηρήσεις και ερωτήσεις των κρατών μελών σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές. Το Συμβούλιο αρνήθηκε την πλήρη πρόσβαση του κοινού στα προσδιορισθέντα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης γνωστοποίησή τους θα έθετε σε κίνδυνο μια εν εξελίξει διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η Διαμεσολαβήτρια επισήμανε ότι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόοδο των νομοθετικών διαδικασιών είναι νομική απαίτηση. Η έγκαιρη πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφα είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι το Συμβούλιο δεν απέδειξε επαρκώς ότι η δημοσιοποίηση των αιτηθέντων εγγράφων θα επηρέαζε, θα παρέτεινε ή θα περιέπλεκε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια θεώρησε ότι η άρνηση του Συμβουλίου να χορηγήσει δημόσια πρόσβαση συνιστά κακοδιοίκηση και συνέστησε στο Συμβούλιο να χορηγήσει πλήρη πρόσβαση του κοινού στα αιτηθέντα νομοθετικά έγγραφα.

Ανταποκρινόμενο στην εν λόγω σύσταση, το Συμβούλιο χορήγησε πλήρη πρόσβαση του κοινού στα αιτηθέντα νομοθετικά έγγραφα. Η Διαμεσολαβήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική ανταπόκριση του Συμβουλίου στη σύστασή της. Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη της σχετικά με τη χρονική στιγμή κατά την οποία το Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει πρόσβαση στο κοινό. Επισημαίνει ότι, λόγω της παρέλευσης ενός και πλέον έτους από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, τα γνωστοποιηθέντα έγγραφα δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό τον οποίο επεδίωκε ο ενδιαφερόμενος, ήτοι για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία. Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια επιβεβαίωσε την εκ μέρους της διαπίστωση κακοδιοίκησης.

Η Διαμεσολαβήτρια καλεί το Συμβούλιο να θέτει τα νομοθετικά έγγραφα στη διάθεση του κοινού σε χρονική στιγμή που θα καθιστά δυνατή την αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στη συζήτηση.

Decision on whether a requirement in a call for tenders for architectural services organised by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) was unnecessarily restrictive (Complaint 521/2021/LM)

Τετάρτη | 22 Ιουνίου 2022

A call for tenders for the procurement of architectural services, organised by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), included the requirement that one member of the team that would provide the service be an architect registered with a specific association in Ireland. The complainant, an Irish architectural firm, contended that such a requirement is discriminatory, as other categories of professionals, such as registered building surveyors or chartered engineers, could provide the services listed in the call for tenders.

The Ombudsman found that Eurofound had not clearly demonstrated why the requirement was justified. However, she closed the inquiry with the finding that no further inquiries were justified because Eurofound has not awarded any contract. She nonetheless made a suggestion for improvement for any future calls for tenders for the provision of architectural services that Eurofound may organise.

Σύσταση σχετικά με την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πλήρη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο της «πράξης για τις ψηφιακές αγορές» (υπόθεση 1499/2021/SF)

Δευτέρα | 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο ενδιαφερόμενος, ένα δίκτυο δημοσιογράφων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ζήτησε την πρόσβαση του κοινού στις αρχικές παρατηρήσεις και ερωτήσεις των κρατών μελών σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές. Το Συμβούλιο αρνήθηκε την πλήρη πρόσβαση στα προσδιορισθέντα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης γνωστοποίησή τους θα έθετε σε κίνδυνο μια εν εξελίξει διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόοδο της νομοθεσίας είναι νομική απαίτηση. Είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ, το οποίο απορρέει από τις Συνθήκες. Παρόλο που ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να είναι απρόθυμα να γνωστοποιήσουν ότι η θέση τους εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια μιας νομοθετικής διαδικασίας, το γεγονός ότι είναι πρόθυμα να αλλάξουν θέση και να επιτύχουν συμβιβασμό αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Στην περίπτωση αυτή, από την επιθεώρηση που διενήργησε η ομάδα έρευνας της Διαμεσολαβήτριας προέκυψε ότι το Συμβούλιο δεν είχε αποκαλύψει τη θέση κανενός κράτους μέλους επί της νομοθετικής πρότασης σε απάντηση στο αίτημα του ενδιαφερόμενου. Η Διαμεσολαβήτρια έκρινε ότι το Συμβούλιο δεν απέδειξε ότι η δημοσιοποίηση των εν λόγω εγγράφων θα υπονόμευε, θα παρέτεινε ή θα περιέπλεκε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια θεωρεί ότι η άρνηση του Συμβουλίου να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού στις θέσεις των κρατών μελών συνιστά κρούσμα κακοδιοίκησης, και συνιστά στο Συμβούλιο να χορηγήσει πλήρη πρόσβαση του κοινού στα επίμαχα έγγραφα.