Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 309 αποτελέσματα

Decision on the European Commission's refusal to give public access to a proposal and a grant agreement concerning an EU funded project in the defence industry (case 1980/2022/NH)

Τρίτη | 14 Μαρτίου 2023

The case concerned a request for public access to documents concerning technology developed and military equipment produced as part of an EU-funded project in the defence industry. The European Commission refused access to the two documents it identified, arguing that full disclosure could undermine the public interest as regards public security, defence and military matters, the protection of the privacy and the integrity of the individual and the protection of commercial interests.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents in question and found that the Commission’s refusal to disclose them was justified due to their sensitive nature.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that the Commission had not acted with maladministration in this case.

Decision on the European Commission's refusal to give public access to a dataset containing company names and details held in the Business Registers Interconnection System on the ground that the requested document does not exist (case 926/2022/KR)

Τρίτη | 28 Φεβρουαρίου 2023

The case concerned a request for public access to a dataset containing company names and details held in the Business Registers Interconnection System (BRIS). BRIS interconnects the business registers of EU Member States and is operated by the Commission.

In refusing public access, the Commission argued that the requested dataset does not qualify as an existing document, in line with EU case law, because it could not be retrieved as part of the normal operations of the BRIS IT-system and would require additional programming.

The Ombudsman found that, given the specificities of the database in question, substantial investment would be required to extract the dataset from BRIS and present it to the complainant in a readable format. The decision of the Commission to refuse access was therefore reasonable.

The Ombudsman therefore closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε δύο καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τους πολεοδομικούς νόμους για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στη Γερμανία (κοινές υποθέσεις 2238 και 2249/2021/MHZ)

Παρασκευή | 16 Δεκεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενες είναι δύο επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, η IKEA και η Decathlon, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χειρίστηκε δεόντως διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας που αφορούσαν τους πολεοδομικούς νόμους για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενες αμφισβήτησαν τη διάρκεια της διαδικασίας, δεδομένου ότι η αρχική καταγγελία για παράβαση υποβλήθηκε το 2008. Αμφισβήτησαν επίσης τις διαφορετικές εξηγήσεις που έδωσε η Επιτροπή για την καθυστέρηση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε πορίσματα απευθυνόμενα στην Επιτροπή, επισημαίνοντας ιδίως ότι δεν ήταν εύλογη η διάρκεια εξετάσεως (πάνω από δεκατρία έτη) των αρχικών διοικητικών σταδίων της διαδικασίας επί παραβάσει από την Επιτροπή. Πρότεινε στην Επιτροπή να λάβει την απόφασή της στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Στην απάντησή της στα πορίσματα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή επιχείρησε να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους της χρονικής καθυστέρησης και επισήμανε ότι πρόθεσή της ήταν να λάβει τη σχετική απόφαση στις αρχές του 2023.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια συντάχθηκε με την άποψη ότι η χρονική καθυστέρηση ήταν αδικαιολόγητη. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα, διαπιστώνοντας ότι υφίσταται κακοδιοίκηση. Θεώρησε ότι θα ήταν άσκοπο να διατυπώσει κάποια σύσταση, καθώς η Επιτροπή δεσμεύτηκε να λάβει τη σχετική απόφαση κατά τους προσεχείς μήνες. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει συναφώς την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έως τα τέλη Μαρτίου 2023.

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Τετάρτη | 14 Δεκεμβρίου 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση (υπόθεση 1956/2021/VB)

Δευτέρα | 12 Δεκεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενες, μια ομάδα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία έχει στόχο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τα ζητήματα βιωσιμότητας που αφορούν τις λειτουργίες τους. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενες ισχυρίστηκαν ότι, στη συνοπτική πραγματολογική έκθεση που δημοσιεύθηκε λίγο μετά την περάτωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή δεν παρουσίασε δεόντως τις απόψεις των πολιτών που υπέβαλαν τις απαντήσεις τους μέσω των πλατφορμών της διαδικτυακής εκστρατείας.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε με λύπη της ότι η Επιτροπή δεν υιοθέτησε μια πιο φιλική προς τους πολίτες προσέγγιση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης στην έκθεση, ιδίως παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαντήσεις που έλαβε από τους συμμετέχοντες στις εκστρατείες. Η στάση της Επιτροπής, ήτοι η μη παρουσίαση του συνόλου των απαντήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας στη συνοπτική πραγματολογική έκθεση, ενέχει τον κίνδυνο της αποθάρρυνσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από τη διοργάνωση εκστρατειών στο μέλλον. Αυτό θα έβλαπτε την ικανότητα των δημόσιων διαβουλεύσεων να συλλέγουν τις απόψεις του κοινού καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Καθώς η Επιτροπή ενέκρινε έκτοτε την προκύπτουσα πρόταση οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, δεν δικαιολογείται η διενέργεια περαιτέρω ερευνών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια υπέβαλε στην Επιτροπή μια πρόταση βελτίωσης που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι, στις μελλοντικές της εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα δημοσίων διαβουλεύσεων, η Επιτροπή θα παρέχει καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις απαντήσεις που λαμβάνει από τους πολίτες μέσω των πλατφορμών των εκστρατειών. Πρότεινε επίσης στην Επιτροπή να παρέχει σαφείς πληροφορίες στις οργανώσεις σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των απαντήσεων που συγκεντρώνουν μέσω των εκστρατειών στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων.