Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 401 αποτελέσματα

Decision on how the European Commission dealt with a request for public access to documents concerning the adoption of EU rules on real driving emissions values (case 1920/2022/NH)

Τετάρτη | 22 Μαρτίου 2023

The complainant, a journalist, asked the European Commission for public access to documents concerning the adoption of EU rules on real driving emissions values. The Commission refused to grant access. In doing so, it invoked an exception under the EU's legislation on public access to documents, arguing that disclosure could undermine legal proceedings, as the matter had previously been subject to court proceedings and could be again in the future.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents in question and confirmed that they contain internal legal advice concerning a judgment of the General Court of 13 December 2018. The Ombudsman found that, in view of the specific context of the case, it was reasonable for the Commission to assume that the same subject matter would be challenged in court again.

She therefore considered that the Commission was justified in protecting the confidentiality of four out of five documents at this stage, and concluded that there was no maladministration.

The fifth document is an official Commission decision to appeal to the Court. The Ombudsman’s view is that this document could be made public, in particular because the Commission’s arguments (as presented to the Court) are reflected in the publicly available opinion of the Advocate General. However, since this document was not the main document at issue of the complaint, the Ombudsman does not find it justified to prolong the inquiry into this matter. She trusts that the Commission will look at the document again and reconsider its position.

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Τρίτη | 06 Δεκεμβρίου 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) χειρίστηκε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σχετικά με πρόταση περιορισμού της χρήσης μολύβδου σε πυρομαχικά (υπόθεση 2124/2021/MIG)

Δευτέρα | 14 Νοεμβρίου 2022

Η υπόθεση αφορούσε αίτημα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και αφορούν τη χρήση μόλυβδου σε πυρομαχικά. Η EFSA χρειάστηκε περισσότερους από επτά μήνες για να εξετάσει το αίτημα, παρατείνοντας την προθεσμία σε διάφορες περιπτώσεις και παρεμποδίζοντας τον ενδιαφερόμενο να χρησιμοποιήσει τα έγγραφα κατά την προετοιμασία της συμβολής του σε δημόσια διαβούλευση που διοργανώθηκε από άλλον οργανισμό της ΕΕ.

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κίνησε έρευνα και διαπίστωσε κακοδιοίκηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η EFSA χειρίστηκε το αίτημα πρόσβασης του ενδιαφερομένου και, ειδικότερα, τη μη συμμόρφωσή της με τις προθεσμίες που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Πρότεινε ότι η EFSA θα πρέπει να παύσει να εφαρμόζει την πρακτική της παράτασης των καθορισμένων προθεσμιών πέραν των 30 ημερών οσάκις προτείνει «δίκαιη λύση». Πρότεινε επίσης ότι η EFSA θα πρέπει να παρέχει έγκαιρα στους αιτούντες κατάλογο των εγγράφων που εντοπίζει οσάκις το αίτημα πρόσβασης διατυπώνεται με γενικό τρόπο.

Η EFSA έκανε δεκτές τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και δεσμεύθηκε ότι θα τροποποιήσει τους κανόνες και τις πρακτικές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα αιτήματα για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα θα υποβάλλονται σε ταχεία επεξεργασία. Η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη θετική ανταπόκριση της EFSA και για τα μέτρα που αυτή ήδη έλαβε ή προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή των συστάσεων της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας.