Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά
ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Φωτογραφίες και εικόνες

Επιτρέπεται η χρήση των φωτογραφιών και εικόνων σε αυτή την ενότητα σε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις με αναφορά της πηγής (© Ευρωπαϊκή Ένωση). Διατίθενται σε ανάλυση χαμηλή (διαδικτυακή) και υψηλή (εκτύπωσης).

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του γραφείου του Διαμεσολαβητή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την: Κα Gundi Gadesmann, Επικεφαλής Επικοινωνίας, Τηλ. +32 2 284 26 09.

Κάντε κλικ σε μία από τις κατηγορίες που ακολουθούν για να δείτε περισσότερες εικόνες.