Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διαθέσιμες γλώσσες :
  • ENEnglish

Reply from the European Commission to the European Ombudsman on how the European Commission accommodates the needs of staff members with disabilities in the context of the COVID-19 emergency

Please download pdf document attached.