Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Αναζήτηση ερευνών

Υπόθεση
Xρονικό διάστημα
Λέξεις.κλειδιά
Ή δοκιμάστε παλιές λέξεις-κλειδιά (Πριν από το 2016)

Προβολή 1 - 20 από 76 αποτελέσματα

Απόφαση σχετικά με την έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται για την προώθηση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινότητα (OI/2/2021/MHZ)

Τετάρτη | 27 Απριλίου 2022

Η έρευνα αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει εάν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ (ΕΔΕΤ) για την προώθηση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων σε ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινότητα (αποϊδρυματοποίηση), και εάν η Επιτροπή επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση που δεν το πράξουν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Διαμεσολαβήτρια έλαβε εισηγήσεις από εθνικούς διαμεσολαβητές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να παράσχει σαφέστερη καθοδήγηση σχετικά με την ανάγκη προώθησης της αποϊδρυματοποίησης στο πλαίσιο της χρήσης των ΕΔΕΤ. Έκρινε επίσης ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ και ότι θα πρέπει να υιοθετήσει μια πιο προορατική προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή, ιδίως όταν εγείρονται ανησυχίες ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ αντιβαίνουν στην υποχρέωση προώθησης της αποϊδρυματοποίησης. H Διαμεσολαβήτρια επεσήμανε επίσης την ανάγκη να υπάρχει ιδιαίτερη επαγρύπνηση όσον αφορά τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε την έρευνα, διατυπώνοντας δέκα προτάσεις με στόχο τη βελτίωση της καθοδήγησης που εξέδωσε η Επιτροπή και της διαδικασίας παρακολούθησης. Τόνισε την ανάγκη να κινηθεί γρήγορα η Επιτροπή, δεδομένων των πρόσθετων προγραμμάτων χρηματοδότησης τα οποία δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, καθώς και των πρόσφατων αλλαγών στους ισχύοντες κανόνες.

Η Διαμεσολαβήτρια θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επανέλθει στο εν λόγω θέμα στο μέλλον, προκειμένου να αξιολογήσει την πρόοδο.

Decision on how the European Commission changed the sickness and accident insurance policy for Conference Interpreting Agents (552/2021/MMO)

Παρασκευή | 15 Οκτωβρίου 2021

The case concerned a new insurance policy that the European Commission concluded with a private insurance company to provide accident and sickness insurance for Conference Interpreting Agents (ACIs).

The complainant is a former ACI who considered that the conditions of the new insurance policy were very disadvantageous compared to the previous policy, and that it discriminated against certain ACIs.

During the inquiry, it became clear that the complainant would be less disadvantaged than he had feared. The Ombudsman found that the Commission’s explanations for the changes in the policy are convincing and reasonable. The inquiry also uncovered no evidence that would call into question the procedure leading to the new insurance contract, which included consultation with the international interpreters’ association.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration by the Commission.