Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

How the European Commission accommodates the needs of staff members with disabilities in the context of the COVID-19 emergency

Modalités de traitement, par la Commission européenne, des besoins des membres du personnel handicapés dans le contexte de l’urgence de la COVID-19.