Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Veřejné zakázky

Zadávací řízení

Evropský veřejný ochránce práv má podle finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie povinnost vyhlašovat zakázky na nákup zboží a služeb veřejně formou zadávacího řízení.

Na této stránce můžete najít informace týkající se zadávacích řízení vyhlášených Evropským veřejným ochráncem práv, připravovaných veřejných zakázek nízké hodnoty, dále roční seznamy zakázek a všeobecné podmínky platné pro zakázky nízké hodnoty.

Zakázky o hodnotě vyšší než 15 000 EUR a nižší než 60 000 EUR

Zakázky o hodnotě vyšší než 15 000 EUR a nižší než 60 000 EUR jsou dle finančního nařízení považovány za zakázky nízké hodnoty. V případě těchto zakázek může být vyhlášeno užší řízení pro omezený počet uchazečů, kteří projevili zájem po oslovení kanceláří veřejného ochránce práv. Kancelář veřejného ochránce práv může do řízení pozvat také další dodavatele, kteří projeví zájem, pokud tyto zájemce uzná za vhodné. S cílem umožnit dodavatelům projevit svůj zájem budou informace o výběrových řízeních na zakázky nízké hodnoty systematicky a včas zveřejňovány na internetových stránkách veřejného ochránce práv.

Níže uvedená tabulka obsahuje informace týkající se zakázek nízké hodnoty vyhlášených Evropským veřejným ochráncem v souladu s čl. 124 odst. 1 písm. b) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení (nařízení (EU) č. 966/2012).

Roční seznamy zakázek

Tato část obsahuje seznam dodavatelů zakázek o hodnotě vyšší než 15 000 EUR a nižší než 60 000 EUR, řazený podle jednotlivých let. V seznamu je uveden předmět a hodnota jednotlivých zadaných zakázek. Tyto informace jsou poskytnuty v souladu s čl. 124 odst. 4 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie.

Všeobecné podmínky platné pro zakázky nízké hodnoty

Následující všeobecné podmínky jsou platné pro veškeré zakázky nízké hodnoty zadané Evropským veřejným ochráncem práv.