Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Asmens duomenų apsauga

Europos ombudsmenas surinktus asmens duomenis tvarko remdamamsis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Šiuo metu jo tinklalapyje yra tik dvi paslaugos, kuriomis naudojantis reikia pateikti asmens duomenis:

1) Jei norite Europos ombudsmenui atsiųsti elektroninę žinutę, turite užpildyti internetinę formą. Formoje būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Kai užpildytą formą išsiųsite, ją elektroniniu paštu gaus atitinkamas asmuo ar skyrius ombudsmeno institucijoje. Formoje pateikta asmens informacija nesaugoma jokioje ombudsmeno tinklalapio duomenų bazėje ir su ja ombusdmenas ir jo personalas gali susipažinti tik vieninteliu būdu - skaitydami Jūsų atsiųstą elektroninį laišką.

2) Jei norite skundą ombudsmenui pateikti elektroniniu būdu, pirmiausia turite susikurti naudotojo paskyrą. Taip pat turite nurodyti galiojantį elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Po paskyros aktyvavimo galite pradėti redaguoti skundą, pakeisti anksčiau susikurtus skundų projektus, pateikti skundą ar peržiūrėti jau pateiktus skundus. Naudotojo paskyros duomenys, taip pat visi parašyti skundai saugomi duomenų bazėje. Naudodamasis pasirinktu slaptažodžiu prie duomenų bazėje esančių savo skundų gali prisijungti tik pat naudotojas. Nei Europos ombudsmenas, nei jo institucijos darbuotojai negali prieiti prie jūsų slaptažodžio ar duomenų bazėje esančių skundų. Kai pateikiate skundą internetu, duomenų bazė sukuria elektroninį laišką, kuris atsiunčiamas atitinkamam ombudsmeno institucijos skyriui.

Surinkti duomenys tvarkomi tik tuo tikslu, kuriam jie renkami. Duomenų subjektas turi teisę prieiti prie savo asmens duomenų bei teisę ištaisyti juos ar papildyti. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais gali būti taikomi apribojimai, nurodyti reglamento 25 straipsnyje. Jei duomenų subjektas turi kokių nors klausimų dėl su juo susijusių duomenų tvarkymo, jis gali susisiekti su duomenų valdytoju. Duomenų subjektas taip pat gali bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Europos ombudsmeno tinklavietėje kartais pateikiamos nuorodos į kitus interneto tinklalapius. Kadangi ombudsmenas nekontroliuoja tokių tinklaviečių, rekomenduojame atskirai pasiskaityti apie jiems taikomą privatumo politiką.

Europos ombudsmeno asmens duomenų tvarkymo operacijų įrašų registras

ES institucijos privalo tvarkyti centrinį asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų registrą (Reglamento 2018/1725 31 straipsnis). Įrašuose pateikiama tokia informacija, kaip asmens duomenų tvarkymo tikslas, tvarkomų asmens duomenų kategorijos, duomenų subjektų teisės ir ombudsmeno duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys.