Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Pretraživanje teksta

Vrsta dokumenta

Predmetna institucija

Vrsta rješenja

Broj slučaja

Jezik

Raspon datuma

Ključne riječi

Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Institucionalna pitanja i pitanja politika

Prikazuju se 1 - 20 od 791 rezultata

Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission to improve the Transparency Register (SI/7/2016/KR)

Četvrtak | 27 lipnja 2019

The Transparency Register was set up by the European Commission and Parliament in 2011 to allow the public to monitor the activities of interest representatives (or “lobbyists”) who seek to influence the formulation and implementation of EU legislation and policy. Overall, the Register has been successful and while there are gaps, it is improving over time.

In 2016, the Commission organised a public consultation on several proposed reforms aimed at improving the Transparency Register.

In this context, the Ombudsman opened a ‘strategic initiative’, to contribute to this important debate and to monitor developments by writing to the Commission on the issue.

In January 2018, inter-institutional negotiations began between the Parliament, the Council of the EU and the Commission on the Commission’s proposal to revise and improve the Transparency Register. These negotiations have not yet led to a successful outcome.

The Ombudsman encourages the incoming Parliament, the Council and the incoming Commission to renew their efforts to improve the Transparency Register given the importance of this matter for public trust in the EU.

Odluka Europskog ombudsmana u strateškoj istrazi OI/4/2016/EA u pogledu načina postupanja Europske komisije prema osobama s invaliditetom u okviru zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja za osoblje EU-a

Četvrtak | 04 travnja 2019

Odbor UN-a zaključio je 2015. da sustav zdravstvenog osiguranja za članove osoblja EU-a, zajednički sustav zdravstvenog osiguranja (JSIS), nije sukladan s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD). Odbor je preporučio preispitivanje JSIS-a kako bi se obuhvatilo pokriće za zdravstvene potrebe koje se odnose na invaliditet.

Po primitku pritužbi članova osoblja koji su naišli na probleme dobivanja potpunog povrata novca za vlastite zdravstvene troškove i zdravstvene troškove članova svoje obitelji, Ured je proveo stratešku istragu. Zaključio je da postoje nepravilnosti jer Europska komisija nije poduzela učinkovite mjere kao odgovor na preporuku odbora. Stoga je preporučio da Komisija preispita pravila kojima se uređuje JSIS. Ujedno je dao nekoliko preporuka Komisiji o načinima obuhvaćanja osoba s invaliditetom u skladu sa JSIS-om, kao i o potrebi osposobljavanja osoblja i ispravnog savjetovanja s dionicima kako bi zajamčila da JSIS odražava potrebe osoba s invaliditetom.

Komisija je odgovorila da će preispitati pravila kojima se uređuje JSIS i poduzeti mjere za ispunjenje većine prijedloga Ureda.

Budući da je Komisija prihvatila preporuke Ureda, strateška je istraga zaključena. S obzirom na važnost pitanja, od Komisije se traži da u roku od šest mjeseci izvijesti o provedbi preporuke. Ured ujedno potvrđuje svoj prijedlog o potrebi za time da Komisija preispita svoja pravila iz 2004. o zadovoljavanju potreba osoblja s invaliditetom.

Odluka u predmetu 747/2016/PL o pragu toksikološke brige kojim se koristi Europska agencija za sigurnost hrane

Ponedjeljak | 17 prosinca 2018

Predmet se odnosio na to kako se Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) koristi pragom toksikološkog rizika („TTC”). TTC je alat za procjenu rizika koji se temelji na načelu da postoje razine izloženosti ispod kojih kemikalije ne predstavljaju znatan rizik za ljudsko zdravlje.

EFSA i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) bile su 2014. godine domaćini stručne radionice za preispitivanje znanstvenih temelja koncepta TTC. Zaključci radionice bili su predmet javnog savjetovanja i objavljeni su u ožujku 2016.

Podnositelj pritužbe, nevladina organizacija, doveo je u pitanje korištenje agencije EFSA konceptom TTC jer je smatrao da ono ne odražava trenutačne znanstvene dokaze. Također je naveo da su mnogi stručnjaci koji su sudjelovali u radionici u sukobu interesa.

Ured Europskog ombudsmana nije znanstveno tijelo i ne može zauzeti stajalište o kvaliteti određenog alata za procjenu rizika kao što je TTC. Ombudsmanica je na temelju pregleda u tom predmetu smatrala da su objašnjenja EFSA-e o korištenju alatom TTC razumna.

U pogledu stručnjaka koji su sudjelovali u radionici, Ombudsmanica je smatrala da u tom konkretnom predmetu EFSA nije bila dužna izvršiti provjeru kako bi se uvjerila da nema sukoba interesa jer je bilo razumno da se oslanja na prethodnu provjeru tih stručnjaka koju je proveo SZO.

Ombudsmanica je zaključila da nije bilo nepravilnosti u postupanju EFSA-e.

Međutim, Ombudsmanica je predložila da se EFSA pobrine da stručnjaci koji sudjeluju na konferencijama ili sastancima nemaju sukoba interesa, ako su konferencija ili sastanak, poput ovoga o kojem je riječ, organizirani da se obavijesti o postupku EFSA-e o donošenju odluka ili bi oni mogli biti shvaćeni na taj način.

Decision in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Ponedjeljak | 03 prosinca 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies — national bodies that give financial support to companies doing business in risky markets — in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, the Ombudsman recommended that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States to compile the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also recommended that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission informed the Ombudsman that it would consult the Council, Parliament and the European External Action Service, and engage with civil society, in order to implement the Ombudsman’s recommendations. In particular, the Commission will propose to the Council Working Group on Export Credits a revised checklist template to be used by Member States for their annual reports. The Commission will also consider drawing up relevant guidance for Member States’ reporting.

As the measures announced by the Commission adequately address the Ombudsman’s recommendations, the Ombudsman closed her inquiry but asked the Commission to report back within one year.

Recommendation of the European Ombudsman in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Srijeda | 23 svibnja 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies - national bodies that give financial support to companies doing business in ‘risky’ markets - in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, she suggested that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States in compiling the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also proposed that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission rejected the Ombudsman’s proposals mainly because it considers that their implementation would require an amendment to the existing legislation. The Ombudsman disagreed with the Commission’s position and has now made recommendations to the Commission in the same terms as those of her earlier proposals.  The Ombudsman believes that the Commission’s annual review, which it sends to Parliament, should amount to more than a compilation of the content of the annual reports received from the Member States and that it should contain an informed and detailed evaluation of the performance of the export credit agencies, particularly, as regards respect for human rights and the environment.