Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Изменение на броя на проверките, извършени от Европейския омбудсман

Изменение на броя на проверките, извършени от Европейския омбудсман

Година

Предприети проверки

Приключени проверки

2010

335

326

2011

396

318

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

2018

490

545

2019

458

560