Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Meklēt izmeklēšanas

Lieta
Datumu amplitūda
Atslēgas vārdi
Vai izmēģiniet vecus atslēgvārdus (līdz 2016. gadam)

Rādīt 1 - 20 no 82 rezultātiem

Decision on the Council of the EU’s refusal to provide full public access to documents related to trilogue negotiations on motor vehicle emissions (case 360/2021/TE)

Pirmdiena | 11 oktobris 2021

The case concerned the Council of the EU’s refusal to grant full public access to documents relating to trilogue negotiations between the Council, the European Parliament, and the European Commission on draft legislation for vehicle emissions. The Council granted access to only parts of the documents it identified as falling under the request, arguing that disclosing the remaining parts could undermine the ongoing decision-making process.

The inspection of the documents by the Ombudsman’s inquiry team showed that the redacted parts contain the Council’s strategy for the negotiations with Parliament. These redacted parts had not been shared with Parliament at the time the Council refused access to the complainant.

The Ombudsman acknowledged that releasing this when the negotiations were ongoing could seriously undermine the Council’s negotiating position. As such, the redactions were justified in that context. However, she took the view that, once compromises on these issues had been reached in the trilogue negotiations, the relevant parts of the documents should be disclosed.

In the course of the inquiry, the Council identified three additional documents that it had shared with Parliament ahead of trilogue meetings. The Ombudsman took the view that they constitute important legislative documents, and that disclosing them would enable the public to properly follow the trilogue negotiations and to try to influence the legislative process at this crucial stage. The Ombudsman thus proposed to the Council that it should disclose these three documents. The Council accepted the proposal.

The complainant expressed his dissatisfaction with the outcome, notably as regards the Ombudsman’s assessment upholding the Council’s decision not to disclose certain parts of the documents while the negotiations were ongoing. The Ombudsman thus closed the inquiry, confirming her assessment and setting out in greater detail the conclusions she had reached.

Proposal of the European Ombudsman for a solution in case 360/2021/TE on the Council of the EU’s refusal to provide full public access to documents related to trilogue negotiations on motor vehicle emissions

Piektdiena | 18 jūnijs 2021

The case concerns the Council of the EU’s refusal to grant full public access to documents concerning trilogue negotiations between the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on draft legislation for vehicle emissions. The Council granted access to only parts of the documents identified, arguing that disclosing the remaining parts could undermine the ongoing decision-making process.

The Ombudsman’s inquiry team examined unredacted copies of the documents in question and found that the redacted parts contain the Council’s negotiating strategy - its ’red lines’, points where it could be flexible and the Council’s fall-back options - in ongoing negotiations with Parliament. The inquiry team confirmed that these redacted parts have not been shared with Parliament.

The Ombudsman acknowledges that releasing details on the Council’s negotiating strategy, when no provisional agreement on the relevant parts of the draft legislative text has been reached, could seriously undermine its negotiating position. The Ombudsman therefore takes the view that there is a duly justified case to refuse access to the redacted text at this stage in the negotiations. However, once provisional compromises are found in trilogue meetings, the relevant parts of the documents could be disclosed.

In the course of the inquiry, the Council provided the Ombudsman with three additional documents, which it had shared with Parliament ahead of the first, second and third trilogue on this file. The Ombudsman’s inquiry team examined these additional documents and found that they contain the provisional compromises found between the co-legislators, as well as the evolving positions, proposals and comments of the three institutions in relation to those parts of the legislative text on which no agreement has yet been found. In line with recent case-law of the General Court, these are trilogue documents that should be made public upon request, so as to enable the public to participate in trilogue negotiations and to influence the legislative process at this crucial stage.

As the complainant’s access request covered all documents related to the ongoing trilogue negotiations on motor vehicle emissions, the Ombudsman proposes that the Council now identifies the three additional documents as falling within the scope of the complainant’s request and, in line with the General Court’s case-law, fully discloses them.

Lēmums lietā 311/2021/TE par Inovācijas un tīklu izpildaģentūras atteikumu piešķirt publisku piekļuvi izmaksu un ieguvumu analīzei attiecībā uz Brennero tuneļa projektu

Trešdiena | 02 jūnijs 2021

Lieta attiecās uz Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi izmaksu un ieguvumu analīzei attiecībā uz Brennero tuneļa projektu. INEA uzskatīja, ka dokumenta satura izpaušana kaitētu projektu īstenojošā uzņēmuma komerciālajām interesēm.

Ombudes izmeklēšanas grupa izskatīja prasīto dokumentu un konstatēja, ka ir pamatoti uzskatīt, ka noteiktas izmaksu un ieguvumu analīzē ietvertās informācijas izpaušana varētu kaitēt uzņēmuma komerciālajām interesēm, tomēr dokuments satur arī informāciju, ko nevar pamatoti uzskatīt par sensitīvu komercinformāciju. Tāpēc ombude ierosināja INEA pārskatīt tās nostāju attiecībā uz sūdzības iesniedzēja pieprasījumu, lai piešķirtu pēc iespējas plašāku publisku piekļuvi.

Savā atbildē Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA), kas 2021. gada 1. aprīlī kļuva par INEA tiesībpārņēmēju un aizstājēju, piekrita piešķirt daļēju publisku piekļuvi attiecīgajai izmaksu un ieguvumu analīzei. Ombude uzskatīja, ka analīzes rediģētās versijas ir atbilstošas, un slēdza lietu, pamatojoties uz to, ka viņas ierosinātais risinājums tika akceptēts.

 

Lēmums lietā 1991/2019/KR par Eiropas Komisijas rīcību saistībā ar ilgtspējas novērtējumu gāzes projektiem, kas iekļauti pašreizējā kopīgu interešu projektu sarakstā

Otrdiena | 17 novembris 2020

Lieta attiecās uz gāzes projektu iekļaušanu ES kopīgo interešu projektu (KIP) 2019. gada sarakstā. Tie ir pārrobežu enerģētikas infrastruktūras projekti, kuriem jāpalīdz sasniegt ES enerģētikas un klimata politikas mērķus. Sūdzības iesniedzējs bija noraizējies, ka ilgtspēja gāzes projektiem, kas iekļauti šajā KIP sarakstā, netika pienācīgi novērtēta, kā prasīts.

Komisija jau bija atzinusi, ka gāzes kandidātprojektu ilgtspējas novērtējums datu trūkuma un nepietiekamas metodikas dēļ ir bijis nepietiekams. Izmeklēšanas gaitā Komisija informēja ombudi, ka tā atjaunina kritēriju, ko izmanto, lai novērtētu to projektu ilgtspēju, kas kandidē uz iekļaušanu nākamajā KIP sarakstā, kuru tā izstrādās 2021. gadā.

Paredzams, ka šajā atjauninājumā, novērtējot projektus, tiks ņemts vērā CO2 un metāna līdzsvars, kā arī efektivitātes ietekme. Paredzams, ka rādītājs atspoguļos infrastruktūras paredzamo ietekmi uz kopējo siltumnīcefektu izraisošo gāzu intensitāti enerģijas ražošanā attiecīgajā ES dalībvalstī un emisijas saistībā ar pašas infrastruktūras darbību.

Ombude atzinīgi vērtē, ka Komisija nodrošinās šā atjauninājuma pieejamību, pirms tiks pieņemts lēmums par nākamo KIP sarakstu. Nākamā KIP saraksta pieņemšana ir paredzēta 2021. gada pēdējā ceturksnī.

Ņemot vērā ES mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņām un ilgtspēju, ir žēl, ka gāzes projekti tika iekļauti iepriekšējos KIP sarakstos, pienācīgi nenovērtējot to ilgtspēju. Tas nozīmēja, ka tos nebija iespējams sarindot, lai noteiktu ilgtspējīgākos projektus. Tomēr Komisija veic nepieciešamos pasākumus, kā rezultātā turpmāka ombudes veiktā izmeklēšana šajā brīdī nav nepieciešama.