Önnek panasza van egy
uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Lezárt esetek összefoglalói

1 - 10 az 734 találatból

Egy szerbiai hőerőmű kibocsátáscsökkentése tárgyában kötött szerződést követően 713 380 eurónak megfelelő, állítólagosan nem támogatható kiadások Európai Bizottság általi visszaigénylésére vonatkozó, 849/2018/TE sz. ügyben hozott határozat összefoglalása

Hétfő | 06 augusztus 2018

Az ügy tárgya az Európai Bizottság azon döntése volt, hogy visszaigényel 713 380 eurót egy vállalkozótól, aki egy, az Unió által finanszírozott kibocsátáscsökkentési projektet valósított meg Szerbiában. A Bizottság azzal érvelt, hogy a vállalkozó három alvállalkozót vont be a munkába, mielőtt a Bizottság előzetes engedélyét kérte volna. A panaszos azt állította, hogy a Bizottság mindig is tudott a...

A „Stork Nest” ügy vizsgálati zárójelentéséhez való hozzáférés Európai Csalás Elleni Hivatal általi megtagadására vonatkozó, 859/2018/TE sz. ügyben hozott határozat összefoglalása

Kedd | 17 július 2018

Az ügy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelemre vonatkozott. A szóban forgó dokumentum a csehországi ún. „Stork Nest” farm- és szállodakomplexumnak biztosított uniós támogatás ügyében indított vizsgálat zárójelentése. Az OLAF megtagadta a jelentés közzétételét. Döntésének indoklásában az uniós ítélkezési gyakorlatra hivatkozott, amely...

Összefoglaló az 565/2018/TE sz. ügyben hozott határozatról, amelyben az Európai Bizottság nem reagált két, az Európai Csalás Elleni Hivatal korábbi főigazgatójának lemondásával kapcsolatos dokumentumhoz való hozzáférésre irányuló kérelemre

Szerda | 30 május 2018

Az ügy tárgyát az képezte, hogy az Európai Bizottság elmulasztott foglalkozni két, dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelemmel. Az ombudsman beavatkozását követően a Bizottság azonosította a kért dokumentumokat és rendelkezésre bocsátotta őket kizárólag a személyes adatokra vonatkozó szerkesztésekkel. Ezért az ombudsman úgy ítélte meg, hogy a Bizottság rendezte a panasz ezen részét. Arra von...

A spanyol Banco Popular bank részvényesei által benyújtott, a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek Egységes Szanálási Testület általi kezelésére vonatkozó, OI/1/2018/AMF sz. ügyben hozott határozat összefoglalása

Az ügy tárgya a spanyol Banco Popular bank korábbi részvényeseinek kérelmei, amelyekben kiváltságos hozzáférést kértek a bank szanálásával kapcsolatos dokumentumokhoz. A korábbi részvényesek úgy vélték, hogy mivel érintette őket az Egységes Szanálási Testület azon határozata, miszerint a Banco Populart szanálási eljárásnak vetik alá, jogukban áll szélesebb körűen hozzáférni a dokumentumokhoz, mint...

Összefoglaló a 454/2018/THH sz. ügyben hozott határozatról, amely az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség egy légi jármű hajtóművének tűzvédelmére vonatkozó jelentéshez való részleges hozzáférés biztosításával kapcsolatos döntéséről szól

Hétfő | 04 június 2018

Az ügy tárgyát az képezte, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) megtagadta egy légi jármű hajtóművének tűzvédelméről szóló jelentéshez való teljes körű nyilvános hozzáférés biztosítását. A panaszos aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az EASA helytelenül tűzállónak nyilvánította a repülőgépet, és teljes körű nyilvános hozzáférést kért a jelentéshez, mivel – állítása szerint – a teljes ...

Az 1956/2017/THH számú ügyben hozott határozat összefoglalása, amelyben az Európai Parlament nem biztosított hozzáférést a panaszosnak két európai politikai párthoz tartozó parlamenti képviselők neveihez

Kedd | 13 március 2018

Az érintett ügyben az Európai Parlament meghatározott pénzügyi évekre megtagadta a nyilvános hozzáférést két európai politikai párt tagjait tartalmazó listákhoz. Az Európai Parlament által rendelkezésre bocsátott dokumentumok csak az európai politikai párt nevét, az országot és az érintett személyek mandátumát tartalmazta; a tagok nevét törölték a listákról. Az ombudsman megállapította, hogy lehet...

A Spanyolországgal szemben folyó kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelem Európai Bizottság általi megtagadására vonatkozó, 108/2018/FOR sz. ügyben hozott határozat összefoglalása

Csütörtök | 12 április 2018

Az ügy a Spanyolországgal szemben az uniós vízügyi keretirányelvvel és élőhelyvédelmi irányelv kapcsolatban folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárással összefüggő dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés lehetővé tételének az Európai Bizottság általi elmulasztására vonatkozik. A panaszos érvelése szerint a szóban forgó dokumentumok hozzáférhetővé tételét nyomós közérdek igazolja. Az ombudsma...

Az Európai Bizottság eljárása 124/2018/NF, amellyel megtagadta az EU által finanszírozott, saját őssejtekből szöveti sebészet útján készült légcsőre vonatkozó „TETRA” projekttel kapcsolatos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést

Szerda | 14 március 2018

Az érintett ügyben az Európai Bizottság megtagadta az EU által finanszírozott „TETRA” klinikai kutatási projekt státuszára vonatkozó dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést. A TETRA célja, hogy klinikai vizsgálatokat végezzenek a légcsőcserének egy innovatív megközelítésére vonatkozóan. A kért dokumentumok a klinikai vizsgálat előkészítési szakaszára vonatkozó információkat tartalmaznak. A Bizo...

Összefoglaló a Bizottság tagjaival való találkozókkal kapcsolatos dokumentumokhoz és információkhoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelem Bizottság általi megtagadására vonatkozó 2216/2017/AMF sz. ügyben hozott határozatról

Kedd | 16 január 2018

Az ügy a Soros György és az Európai Bizottság tagjai közötti találkozók leirataihoz, illetve jegyzőkönyveihez való nyilvános hozzáférés iránti kérelemre vonatkozik. A Bizottság tájékoztatta a panaszost, hogy nem léteznek ilyen dokumentumok. Mindazonáltal a Bizottság megadta a panaszosnak azoknak a weboldalaknak a linkjeit, ahol a találkozók tartalmáról, helyszínéről és időpontjairól tettek közzé t...

Összefoglaló a gyomirtó szerekben található glifozáttal kapcsolatos aggodalmak Európai Vegyianyag-ügynökség általi kezelésére vonatkozó, 1769/2017/JAS ügyben hozott határozatról

Csütörtök | 11 január 2018

Az ügy az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) a brit állampolgárságú panaszossal folytatott levelezésére vonatkozott, amelyben a panaszosnak a gyomirtókban található hatóanyag, a glifozát ECHA általi kockázatértékelésével kapcsolatos aggályait tárgyalták. Az ombudsmannak az ügyben indított vizsgálata rávilágított arra, hogy az ECHA értékelése alatt nyilvános konzultációt tartott. A panaszos nem...