Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 32 tuloksesta

Decision on the European Commission’s failure to take a final decision on a request for public access to documents concerning an audit on an external fleet (case 5/2022/DL)

Torstaina | 21 huhtikuuta 2022

The case concerned the European Commission’s failure to reply in time to a request for public access to documents concerning an audit on an external Italian fleet.

The Ombudsman found that the Commission had failed to respect the deadlines set in the EU legislation on public access to documents. She considered that the Commission’s performance in this case fell short of meeting the standards of a modern, citizen-friendly and transparent administration. However, since the Commission adopted a final decision in the course of the inquiry and as the Ombudsman is now examining, from a systemic perspective, the time taken by the Commission to deal with requests for public access to documents, she considered that no further inquiries were justified. She thus closed the inquiry.

Päätös asiassa 640/2019/TE, joka koskee neuvoston avoimuutta EU:n päätöksentekoprosessissa, jonka tuloksena hyväksytään vuotuiset säännöt kalastuskiintiöille

Keskiviikkona | 29 huhtikuuta 2020

Kantelu koski avoimuutta EU:n neuvoston päätöksentekoprosessissa, jonka tuloksena hyväksytään vuotuiset säännöt tiettyjen kalakantojen suurimmista sallituista saaliista (TAC) Koillis-Atlantilla vuosina 2017, 2018 ja 2019. Kantelun teki ympäristölainsäädännön alalla toimiva hyväntekeväisyysjärjestö ClientEarth.

Kantelija tekijä oli huolissaan siitä, että 1) neuvosto ei kirjannut kansallisista virkamiehistä ja suurlähettiläistä koostuvissa neuvoston valmisteluelimissä sekä ministerineuvoston kokouksissa ilmaistuja jäsenvaltioiden kantoja, 2) neuvosto ei antanut lainsäädäntöasiakirjoja saataville ajoissa, ennakoivasti eikä pyynnöstä, ja 3) neuvostolla on käytössä puutteellinen ja vaikeasti käytettävä asiakirjarekisteri.

Oikeusasiamies katsoi, että kyseiset asiakirjat ovat asiakirjojen julkista saatavuutta koskevissa EU:n säännöissä tarkoitettuja lainsäädäntöasiakirjoja. Asiakirjoissa on myös Århusin asetuksessa tarkoitettua ympäristötietoa. Tällaiset asiakirjat olisi annettava saataville muita laajemmin ja aiemmin. Oikeusasiamies katsoi myös, että neuvosto ei ollut osoittanut, että asiakirjojen julkistaminen vaikuttaisi vakavasti päätöksentekoprosessiin, pitkittäisi sitä tai monimutkaistaisi sitä.

Siksi oikeusasiamies suositteli, että neuvoston pitäisi saattaa TAC-asetuksen antamiseen liittyvät asiakirjat saataville ennakoivasti silloin, kun ne on pantu kiertämään jäsenvaltioissa tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Neuvosto on kieltäytynyt noudattamasta oikeusasiamiehen suositusta, mikä on valitettavaa. Lisäksi on viitteitä siitä, että neuvosto ei ole täysin käsittänyt demokratian ja päätöksenteon avoimuuden välistä ratkaisevan tärkeää yhteyttä asioissa, joilla on merkittävä vaikutus laajempaan yleisöön. Tämä on erityisen tärkeää, kun päätöksenteko liittyy ympäristönsuojeluun.

Neuvoston kantana näyttäisi olevan, että demokratian keskeinen edellytys − lainsäädännön avoimuus − on uhrattava sen mielestä tärkeämmälle yhteisymmärryksen saavuttamiselle poliittisesta kysymyksestä.

Oikeusasiamies vahvistaa, että asiassa on havaittu hallinnollinen epäkohta, ja pysyy suosituksessaan.

Decision in case 306/2018/JAP concerning how the European Commission dealt with an audit of three EU-funded projects

Tiistaina | 26 marraskuuta 2019

The complainant took part in three EU-funded projects in the context of the 7th Framework Programme for Research and Technological Development. Its complaint to the Ombudsman concerned how the European Commission dealt with an audit of the expenditure claimed in the context of the projects.

The auditors found that the complainant’s time-recording system was unreliable. They asked the complainant to provide alternative evidence to substantiate the costs for personnel and other actions. The complainant submitted a number of documents to prove the costs incurred in the projects. However, the Commission rejected them as unreliable and, according to the complainant, decided to recover more than EUR 225 000.

The Ombudsman opened an inquiry into how the Commission dealt with the audit, and its decision to recover funds. Her inquiry team met with the Commission’s representatives and inspected its file.

The Ombudsman found that the Commission took the complainant’s allegation that the audit was badly conducted seriously, investigated the matter and assessed the alternative evidence provided.

While the Ombudsman recognises the Commission’s duty to safeguard the financial interests of the EU and acknowledges its efforts to obtain alternative evidence from the complainant, she was not convinced that, by rejecting the personnel costs in full, the Commission had adopted a fair or proportionate approach. Since the Commission, on three separate occasions, rejected a request to consider at least a partial waiver of the recovery, the Ombudsman concluded that further inquiries were unlikely to serve any purpose. She makes a suggestion for improvement to seek to avoid similar cases occurring in future.

Recommendation of the European Ombudsman in case 640/2019/FP on the transparency of the Council of the EU’s decision-making process leading to the adoption of annual regulations setting fishing quotas (total allowable catches)

Perjantaina | 25 lokakuuta 2019

The complaint concerned the transparency of the decision-making process in the Council of the EU, leading to the adoption of the annual regulations setting total allowable catches (TACs) of certain fish stocks in the Northeast Atlantic for 2017, 2018 and 2019. The complaint was submitted by an environmental law organisation.

The complainant was concerned that the Council (1) failed to record the positions of Member States expressed in Council ‘preparatory bodies’ of national civil servants and Ambassadors, as well as in meetings of the Council of Ministers, (2) failed to provide timely access to legislative documents, and (3) has in place an incomplete register of documents that is difficult to use.

The Ombudsman is of the view that the documents in question are in fact legislative documents. In addition, the documents contain environmental information, as defined in the Aarhus Regulation. Wider and more timely access should therefore be granted to such documents.

The Ombudsman also found that the Council had not demonstrated that disclosing the documents in question would seriously affect, prolong or complicate the decision-making process.

The Ombudsman therefore recommends that the Council should proactively make available documents related to the adoption of the TAC Regulation at the time they are circulated to Member States or as soon as possible thereafter.

Päätös asiassa 910/2018/THH annetusta päätöksestä, joka koskee sitä, että Euroopan komissio ei julkistanut arviota jäsenvaltioiden käyttämistä seuraamusjärjestelmistä yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöön panemiseksi

Torstaina | 23 toukokuuta 2019

Kantelu koski Euroopan komission kieltäytymistä antamasta kansalaisjärjestölle täyden oikeuden tutustua kolmeen asiakirjaan, jotka koskevat komission arviota EU:n jäsenvaltioiden käytössä olevista seuraamusjärjestelmistä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan noudattamisen varmistamiseksi.

Oikeusasiamies katsoi, että kieltäytyminen asiakirjojen julkistamisesta oli perusteltua käynnissä olevien tutkimusten ja tarkastusten sekä komission päätöksentekomenettelyn suojaamisen vuoksi.

Näin ollen oikeusasiamies katsoi, ettei toiminnassa ollut hallinnollista epäkohtaa, ja lopetti tutkimuksen.