Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Căutare anchete

Cǎutare text

Tipul documentului

Instituţia vizatǎ

Tip de inţelegere

Numǎrul cazului

Limba

Aranjarea datei

Cuvinte cheie

Sau încercați cuvinte cheie vechi (înainte de 2016)

Alte drepturi şi obligaţii care decurg din Carta Drepturilor Fundamentale şi care nu sunt incluse în această listă

Afișare 1 - 20 din 206 rezultate

Decision in case 559/2016/MDC on the European Investment Bank’s refusal to initiate the conciliation procedure with regard to the complainant

Marți | 31 octombrie 2017

The case concerned a former employee’s alleged unfair dismissal from and harassment at the European Investment Bank (EIB).

The Ombudsman’s inquiry focused on the issue that the EIB had allegedly wrongly denied the complainant the benefit of what is known as the ‘conciliation procedure’ provided for under Article 41 of the EIB’s Staff Regulations (which lays down that staff members may bring proceedings before the Court of Justice of the EU when a dispute arises with the EIB and that, prior to doing so, they should seek an amicable settlement, through the conciliation procedure). The Ombudsman made the preliminary finding that, by considering that the conciliation procedure could not be applied to a former member of staff who was not in receipt of an EIB pension, the EIB had committed maladministration. The Ombudsman therefore proposed that the EIB initiate the conciliation procedure without delay, as regards both the dismissal and the harassment issues. The Bank agreed to initiate the conciliation procedure as regards the dismissal issue, and referred the complainant to another procedure concerning the issue of harassment.

The Ombudsman concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

The Ombudsman asks the ECB about Anacredit

Sâmbătă | 21 noiembrie 2015

Deciziei în cazul 45/2015/PMC - Măsurile luate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în privința unui denunț

Marți | 11 august 2015

Cazul se referă la măsurile luate de OLAF în urma primirii unui denunț care stabilea o legătură între Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) și presupusa falsificare a unui raport de inspecție în materie de securitate aeronautică. În urma unei evaluări preliminare, Ombudsmanul și-a manifestat preocuparea față de decizia OLAF de a respinge cazul și de a retrimite chestiunea către AESA, în ciuda faptului că denunțătorul a ales cu bună-știință să înainteze raportul către OLAF și nu către EASA. Opinia preliminară a Ombudsmanului a fost aceea că o astfel de decizie poate afecta eficacitatea dispozițiilor privind denunțurile în general. Prin urmare, Ombudsmanul a decis să investigheze chestiunea.

În urma examinării dosarelor OLAF, Ombudsmanul a constatat că OLAF a analizat în mod corespunzător oportunitatea de a deschide o anchetă. De asemenea, s-a constatat că de fapt OLAF nu a închis cazul, ci a solicitat ca AESA să analizeze chestiunea și să transmită un raport cu rezultatele anchetei. În plus, OLAF și-a rezervat dreptul de a deschide o anchetă oficială la o dată ulterioară. În acest context, Ombudsmanul a constatat că OLAF a tratat în mod corespunzător denunțul înaintat de reclamant. Ombudsmanul a consemnat faptul că OLAF ar fi trebuit să informeze reclamantul într-un mod mai explicit în legătură cu faptul că înaintarea chestiunii către AESA nu înseamnă că OLAF nu va lua nicio măsură suplimentară în chestiunea respectivă. Ombudsmanul a formulat o observație suplimentară în acest sens.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 415/2014/FOR against the European Parliament

Luni | 01 iunie 2015

The complainant is a temporary agent with the European Parliament. She fell ill while on annual leave. The case concerned Parliament's refusal to convert the complainant's annual leave into sick leave. The Ombudsman inquired into the issue and found no maladministration as the complainant was required to provide a current address at the time, or soon after, she submitted her medical certificate for the sick leave. That requirement was not met.

Deciziei în cazul OI/8/2014/AN - Respectarea drepturilor fundamentale în aplicarea politicii de coeziune a UE

Luni | 11 mai 2015

Această anchetă din proprie inițiativă se referă la modul în care Comisia Europeană se asigură că drepturile fundamentale consacrate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene sunt respectate, la aplicarea politicii de coeziune a UE de către statele membre. Ancheta a fost lansată odată cu inițierea în Uniune a unei noi perioade de finanțare de șapte ani, și anume 2014-2020, într-un nou cadru juridic.

Politica de coeziune a UE vizează reducerea disparităților de dezvoltare dintre diferitele regiuni ale UE. Având în vedere vizibilitatea Uniunii în proiectele finanțate prin intermediul politicii de coeziune – de la îmbunătățirea serviciilor de urgență în România până la deminarea câmpurilor minate în Croația – Ombudsmanul este de părere că, pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale, Comisia ar trebui să depună toate eforturile posibile, pe măsură ce sunt cheltuiți banii alocați. Faptul că responsabilitatea directă pentru gestionarea fondurilor nu-i revine Comisiei nu trebuie utilizat ca motiv pentru lipsa acțiunii în cazul încălcării sau al riscului de încălcare a drepturilor fundamentale.

La ancheta din proprie inițiativă au participat Comisia, ombudsmanii naționali și reprezentanți ai societății civile. Pe baza feedback-ului primit de la ei, Ombudsmanul a elaborat opt orientări de ameliorare a sprijinului acordat Comisiei în supravegherea statelor membre în acest domeniu.