Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • ENEnglish

Reply from the European Commission to the letter from the European Ombudsmanconcerning the transparency of clinical trials data