Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Etika i ponašanje

Europska ombudsmanica, Emily O'Reilly, smatra da institucije EU-a moraju biti pristupačne građanima, postupati odgovorno i transparentno i pridržavati se najviših etičkih standarda kako bi mogle u potpunosti zajamčiti povjerenje javnosti. Ured Europskog ombudsmana odlučan je djelovati u skladu s tim standardima i potpuno poštovati, među ostalim, načela integriteta i odgovornosti u svim svojim aktivnostima. Kako bi se ta obveza ispunila i osigurala potpuna transparentnost u postupanju ombudsmana i uporabi resursa, u veljači 2015. donesen je Kodeks postupanja Europskog ombudsmana, a na internetskim stranicama, u odjeljku o etici i postupanju, dostupni su odgovarajući dokumenti.

Kodeks ponašanja Europskog ombudsmana