Kas teil on kaebus
ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Kandidaatriikide riiklikud ombudsmanid

Island

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7
IS-150 Reykjavik

Tel:+354 510 6700
Faks:+354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

Народен правобранител
Macedonia no.19
MK - 1000 Skopje

Tel:+389 2 3129 351
Faks:+389 2 3129 359
http://www.ombudsman.mk

Montenegro

Crnogorski Ombudsman
Petra Cetinjskog 1A/2
Bulevar Svetog ME - 81000 Podgorica

Tel:+382 20 225 395
Faks:+382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

Türgi

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4,
TR - Çankaya / Ankara

Tel:+90 312 465 22 00
Faks:+90 312 465 22 65
http://www.ombudsman.gov.tr

Albaania

Avokati i Popullit

Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana


Tel:+ 355 42 380 300
Faks:+ 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Serbia

Protector of Citizens
Deligradska str. 16
RS - 11 000 Belgrade

Tel:+381 11 206 8100
Faks:+381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs