Int għandek ilment kontra
istituzzjoni jew korp tal-UE?

Investigazzjonijiet strateġiċi

Lil hinn mill-investigazzjonijiet rigward ilmenti speċifiċi dwar amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet tal-UE, l-Ombudsman Ewropew għandu wkoll is-setgħa li jaħdem b'mod proattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi usa'. L-Ombudsman iwettaq investigazzjonijiet strateġiċi fuq l-inizjattiva tiegħu stess, li għandhom l-għan li jiġbdu l-attenzjoni dwar kwistjonijiet ta’ interess pubbliku u jeżaminaw kwistjonijiet sistemiċi usa' li jaffettwaw l-istituzzjonijiet tal-UE u l-proċess demokratiku tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Qed juri 1 - 10 minn 830 riżultati

Investigazzjoni fuq inizjattiva proprja dwar l-allegat nuqqas tal-KE li twieġeb għal korrispondenza dwar digriet ta’ rimborż

L-Erbgħa | 28 Novembru 2018

Investigazzjoni fuq inizjattiva proprja dwar l-allegat nuqqas tal-KE li twieġeb għal korrispondenza dwar digriet ta’ rimborż.

Strategic inquiry into pre‐submission activities organised by the European Medicines Agency (OI/7/2017/KR).

It-Tnejn | 17 Lulju 2017

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has opened an inquiry into the pre-submission activities that the European Medicines Agency (EMA) offers to individual medicine developers before the Agency receives applications for marketing authorisations from them.

Report on the meeting with the European Medicines Agency in the European Ombudsman inquiry into pre-submission activities organised by the Agency (OI/7/2017/KR)

It-Tlieta | 19 Diċembru 2017

Institution or body concerned: European Medicines Agency Date and time: 28 September 2017, 8:30-11:00, 11:15 - 12:30 Location: 30 Churchill Place, Canary Wharf, London The European Ombudsman represented by: Mr Fergal Ó Regan, Head of Coordination of Public Interest Inquiries; Mr Koen Roovers, Case Handler, Strategic Inquiries Unit. The European Medicines Agency represented by: Stefano Marino, Head...

Letter from the European Ombudsman to the European Medicines Agency opening strategic inquiry OI/7/2017/KR into pre-submission activities organised by the Agency.

It-Tnejn | 17 Lulju 2017

Mr Guido Rasi Executive Director European Medicines Agency (EMA) Strasbourg, 17/07/2017 Subject: Strategic inquiry into pre-submission activities organised by the European Medicines Agency (OI/7/2017/KR). Dear Mr Rasi, I have decided to conduct a strategic inquiry, on my own initiative, into the arrangements that the European Medicines Agency (EMA) has in place for engaging with individual medicin...

Strategic inquiry into pre‐submission activities organised by the European Medicines Agency

It-Tnejn | 17 Lulju 2017

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has opened an inquiry into the pre-submission activities that the European Medicines Agency (EMA) offers to individual medicine developers before the Agency receives applications for marketing authorisations from them.

Accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission

L-Erbgħa | 12 Lulju 2017

The European Ombudsman, Emily O' Reilly, has opened an inquiry into the accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission.

Letter from the European Ombudsman to President Juncker opening strategic inquiry OI/6/2017/EA on the accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission

L-Erbgħa | 12 Lulju 2017

Mr Jean-Claude Juncker President European Commission Strasbourg, 12/07/2017 Strategic inquiry OI/6/2017/EA: Accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission Dear Mr President, I wrote to you last year to gather information about the accessibility of websites and online tools managed by the Commission. On the basis of your reply, and taking...

Reply from the European Commission to the European Ombudsman's letter opening strategic inquiry OI/6/2017/EA on the accessibility of websites and online tools that it manages

It-Tlieta | 10 Ottubru 2017

Comments of the Commission on a strategic inquiry from the European Ombudsman - ref. OI/6/2017/EA I. BACKGROUND/SUMMARY OF THE FACTS/HISTORY The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities[1], was concluded by the EU on 26 November 2009 and entered into force for the EU on 22 January 2011. The EU committed to uphold and protect the rights of persons with disabilities enshrined in the ...

Accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission

L-Erbgħa | 12 Lulju 2017

The European Ombudsman, Emily O' Reilly, has opened an inquiry into the accessibility for persons with disabilities of websites and online tools managed by the European Commission.