Imate li pritužbu protiv
institucije ili tijela EU-a?

Emily O'Reilly

Europski ombudsman, a tu dužnost trenutačno obnaša Emily O'Reilly, surađuje s institucijama, agencijama i tijelima Europske unije kako bi se postigao najviši mogući standard administrativne prakse u korist europskih građana. Gđa O’Reilly to čini odgovarajući na zabrinutosti izražene u pritužbama Uredu i na vlastitu inicijativu, što je dio njezinih strateških aktivnosti. Ombudsmanica smatra da Europska unija već ima visoke administrativne standarde, međutim mora postaviti „zlatni standard” u pogledu javne uprave i interakcije s građanima. Stoga ona podupire institucije, tijela i agencije Europske unije dajući prijedloge i preporuke o načinima poboljšanja njihova rada.

Strateškim jacanjem vidljivosti i ucinka rada Europskog ombudsmana želim pomoci institucijama EU-a da postanu ucinkovitije, transparentnije i odgovornije.

Emily O'Reilly, 30. lipnja 2014.

Uloga

Europski ombudsman neovisno je i nepristrano tijelo koje nadzire rad institucija i tijela EU-a i promiče dobro upravljanje. Ombudsman pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koji imaju problema s upravom u EU-u provodeći istrage temeljem njihovih pritužbi o nepravilnostima u postupanju institucija i tijela EU-a te proaktivnim razmatranjem širih sustavnih pitanja.

Biografija

Emily O'Reilly izabrana je za europsku ombudsmanicu u srpnju 2013., a dužnost je preuzela je 1. listopada 2013. U prosincu 2014. ponovno je izabrana na petogodišnji mandat. Prije toga je 2003. imenovana prvom irskom pravobraniteljicom i povjerenicom za informiranje, a 2007. je postala povjerenica za informiranje o okolišu. Emily O’Reilly je spisateljica, novinarka i reporterka koja je za svoj rad dobila važna domaća i međunarodna priznanja.
Etika i ponašanje

Europska ombudsmanica, Emily O'Reilly, smatra da institucije EU-a moraju biti pristupačne građanima, postupati odgovorno i transparentno te se pridržavati najviših etičkih standarda kako bi mogle u potpunosti zajamčiti povjerenje javnosti. Ured Europskog ombudsmana odlučan je, među ostalim, potpuno poštovati načela integriteta i odgovornosti u svim svojim aktivnostima. Kako bi se ta obveza ispunila i osigurala potpuna transparentnost u postupanju ombudsmana i uporabi resursa, u veljači 2015. donesen je Kodeks ponašanja Europskog ombudsmana, a na mrežnom mjestu, u odjeljku Etika i ponašanje dostupni su odgovarajući dokumenti.