• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsFrågor om EU?Ditt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Rekrytering

Förfarande

Fasta tjänster vid Europeiska ombudsmannens sekretariat tillsätts genom intern förflyttning eller befordran, genom förflyttning eller utstationering av tjänstemän från andra gemenskapsinstitutioner eller genom rekrytering från reservlistor som upprättats genom allmänna uttagningsprov organiserade av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) eller av en institution eller ett organ inom Europeiska unionen.

Tillfälliga tjänster tillsätts främst genom de listor som upprättats inom vissa specifika områden av EPSO eller av en institution eller ett organ inom Europeiska unionen i syfte att förse EU:s institutioner med personal som kan kontraktsanställas. Tjänster som inte kunnat tillsättas genom de listor som upprättats av EPSO offentliggörs av Europeiska ombudsmannens kansli på hans webbplats. Ombudsmannen informerar vanligtvis även andra gemenskapsinstitutioner om dessa tjänster.

Den som är intresserade av att arbeta för Europeiska ombudsmannens kansli rekommenderas att regelbundet besöka EPSO:s webbplats där all nödvändig information om kommande uttagningar finns samlad.

Sökande som klarat ett eller flera urvalsförfaranden och som är särskilt intresserade av att arbeta för Europeiska ombudsmannens kansli kan anmäla sitt intresse genom att skicka referensnumret för urvalsförfarandet till ombudsmannens enheten för personal, administration och budget.

Utlysning av ledig tjänst

Följande lediga tjänster utlyses för närvarande av europeiska ombudsmannen:

Tillgängliga språk :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Sista ansökningsdag har passerats

Externa länkar

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) – Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) inrättades den 26 juli 2002. Byråns uppgift är att anordna allmänna uttagningsprov för urval av högt kvalificerad personal till Europeiska unionens institutioner och organ – dvs. Europaparlamentet, rådet, Europeiska kommissionen, EG-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska ombudsmannen. EPSO började sin verksamhet i januari 2003.

Praktikplatser

Gå till mitt online-konto

Bestämmelser

Ombudsmannen erbjuder praktiktjänster två gånger per år, i första hand för personer med universitetsexamen i juridik. Praktiken genomförs antingen i Strasbourg eller i Bryssel enligt kansliets behov. Den påbörjas den 1 september och den 1 januari varje år.

Praktikanter vid ombudsmannens kansli måste ha mycket goda kunskaper i engelska. Ansökningarna måste därför inges på engelska. Av samma anledning finns de handlingar som rör ansökan om praktiktjänstgöring endast tillgängliga på engelska.

Tillgängliga språk :  en

Stream 1 - European Public Administration 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of European Public Administration.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017

Ansök
Tillgängliga språk :  en

Stream 2 - Law 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Legal Trainees.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017 (New deadline !)

Ansök
Tillgängliga språk :  en

Stream 3 - Web development 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of Java Web Development.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017

Ansök

Externa länkar