Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Textsökning

Dokumenttyp

Berörda institutioner

Typ av lösning

Ärendenummer

Språk

Datumspann

Nyckelord

Underlåtenhet att fatta beslut i rimlig tid [artikel 17 i den europeiska kodexen för god förvaltningssed]

Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 643 resultat

Decision in case 553/2020/VB on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and experience of a candidate in a selection procedure for EU staff in the field of financial rules applicable to EU budget

Fredag | 11 december 2020

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the complainant’s education and professional experience in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of financial rules applicable to EU budget. 

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error how the selection board assessed the complainant’s qualifications. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.