Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Visar 1 – 20 av 112 resultat

Decision on the European Personnel Selection Office’s (EPSO) decision not to allow a candidate in COVID-19 quarantine to reschedule a test (case 2223/2021/ABZ)

Onsdag | 18 januari 2023

The case concerned the decision of the European Personnel Selection Office (EPSO) not to allow a candidate, who was placed in COVID-19 quarantine, to reschedule her test in the context of a selection procedure for contract agent staff (CAST Permanent selection procedure).

The Ombudsman found that EPSO provided reasonable explanations as to why it was not able to provide an alternative testing date to the complainant. On that basis, the Ombudsman closed the inquiry with a finding that there was no maladministration by EPSO.

Beslut om hur Europeiska kommissionen bedömde konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna innan den gav stöd till afrikanska länder för att utveckla övervakningskapaciteten (ärende 1904/2021/MHZ)

Måndag | 28 november 2022

Klagandena, en grupp organisationer i det civila samhället, var bekymrade över att Europeiska kommissionen inte bedömde riskerna för mänskliga rättigheter innan den gav stöd till afrikanska länder för att utveckla övervakningskapaciteten, i synnerhet inom ramen för EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika (EUTFA). Klagandena menade att kommissionen, innan den samtyckte till att stödja projekt med möjlig inverkan på övervakningen, till exempel biometriska databaser eller teknik för mobiltelefonövervakning, borde ha gjort risk- och konsekvensbedömningar för att säkerställa att projekten inte skulle medföra kränkningar av de mänskliga rättigheterna (t.ex. rätten till integritet).

På grundval av undersökningen fann ombudsmannen att de åtgärder som hade vidtagits inte var tillräckliga för att säkerställa att EUFTA-projektens konsekvenser för de mänskliga rättigheterna bedömdes på ett korrekt sätt. För att åtgärda de identifierade bristerna lade ombudsmannen fram ett förslag till förbättringar, för att se till att det görs konsekvensbedömningar avseende mänskliga rättigheter inför framtida EU-förvaltningsfondsprojekt.

Decision on how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluates tenders in procurement procedures for the provision of translation services (case 1841/2021/ABZ)

Onsdag | 09 november 2022

The case concerned how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluated tenders in two procurement procedures for the provision of translation services. The complainant argued that the CdT was inconsistent in its evaluation, given that it had assessed its tenders differently in the past. It also argued that the CdT had wrongly assessed the complainant’s tenders against two criteria set out in the calls for tenders.

The Ombudsman found that the CdT correctly followed the methodology it put in place for assessing the tenders in the two procedures. She also took the view that there was no indication of a manifest error in how the CdT assessed the complainant’s tenders.

On that basis, the Ombudsman considered that there was no maladministration by the CdT and she closed the case. Nevertheless, the Ombudsman trusts that the CdT will provide more detailed information to tenderers about its assessment in future procedures, as clearer information at an early stage may reduce the risk of complaints such as the one that led to this inquiry.