Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Textsökning

Dokumenttyp

Berörda institutioner

Typ av lösning

Ärendenummer

Språk

Datumspann

Nyckelord

Andra institutionella frågor

Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 552 resultat

Beslut i ärende 652/2020/MIG om Europeiska kommissionens nekande att ge allmänheten tillgång till skriftväxling med Förenade kungarikets regering rörande nomineringen av en kandidat till kommissionen

Måndag | 28 september 2020

Ärendet rörde en begäran om att ge allmänheten tillgång till fyra skrivelser som Europeiska kommissionen hade utväxlat med Förenade kungarikets regering beträffande landets underlåtenhet att nominera en kommissionskandidat efter valet till Europaparlamentet. Kommissionen nekade tillgång av skälet att det pågick ett överträdelseförfarande mot Förenade kungariket i frågan.

Ombudsmannen föreslog en lösning där kommissionen ger tillgång till handlingarna i fråga, i och med det förändrade läget sedan Förenade kungariket har lämnat EU. Kommissionen godtog ombudsmannens förslag och ärendet avslutades.