Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 94 resultat

Decision on how the European Commission handled an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other Member States (case 1245/2020/PB)

Tisdag | 21 februari 2023

The complainant in this case contended that the European Commission had not fully examined an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other EU Member States. The complainant suspected that the Danish rules in this area are to some extent intended to minimise the temporary use of cars registered in other Member States, with a view to increasing revenues from the registration of imported cars.

The Ombudsman found that the issue raised by the complainant warranted further attention, and that certain specific points had not been fully addressed by the Commission. She therefore proposed as a solution that the Commission register and examine the infringement complaint anew. The Commission accepted her proposal and the Ombudsman therefore closed the inquiry.

Beslut om rådets vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar rörande pågående förhandlingar om beskattning av digitala tjänster (ärende 1703/2021/AMF)

Måndag | 30 maj 2022

Klaganden begärde allmän tillgång till handlingar om rådets pågående förhandlingar rörande ett lagstiftningsförslag om beskattning av digitala tjänster. Rådet identifierade 53 handlingar som kan anses omfattas av klagandens begäran. Det gav fullständig tillgång till 24 handlingar, nekade tillgång till 10 handlingar i sin helhet och gav delvis tillgång till resterande handlingar. Rådet hävdade att vägran att offentliggöra dessa handlingar motiverades genom behovet att skydda internationella relationer, EU:s eller medlemsstaternas ekonomiska politik, valutapolitik och finanspolitik, och rådets egen beslutsprocess.

Klaganden var missnöjd med rådets beslut att neka tillgång till 10 handlingar i sin helhet och vände sig till ombudsmannen.

Efter att ha kontrollerat handlingarna, och till följd av de ytterligare förklaringar som rådet tillhandahöll som svar på hennes frågor, anser ombudsmannen att rådets beslut att neka allmän tillgång till handlingarna vid den tidpunkten var berättigad. Ombudsmannen välkomnar dock rådets beslut att bevilja allmän tillgång till fem av de tio begärda handlingarna, vilket fattades under hennes undersökning.

Ombudsmannen avslutade därför undersökningen.