Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 90 resultat

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) dealt with a request for data concerning the resources deployed in two joint operations (case 1087/2022/SF)

Måndag | 27 mars 2023

The complainant sought access to detailed information on two of the European Border and Coast Guard Agency’s (Frontex) joint operations that it carried out in Greece and in Spain. In particular, the complainant asked for the number of Greek and Spanish co-financed assets and for a detailed breakdown per month and per profile of the assets and officers deployed.

Frontex refused to provide the requested detailed information arguing that it was sensitive operational information and that its disclosure could jeopardise Frontex’s future operational activities.

The complainant considered that this was a generic justification that Frontex often uses to refuse access to information and to documents. She further argued that the Commission had already disclosed some of the information requested.

The Ombudsman asked Frontex to set out, in line with the EU legislation on access to documents, why it considered that it could not disclose the requested data. The Ombudsman inquiry team also met with representatives of Frontex to receive more detailed explanations on how disclosure of the requested information could hamper Frontex’s ongoing and future operations.

Frontex argued that such a detailed breakdown of the assets and human resources deployed would allow criminal networks to draw a comprehensive picture on the strengths and/or weaknesses of Frontex’s deployments. As operational areas change only marginally, this type of information would enable such criminal networks to draw conclusions on Frontex’s operational focus in current and future operations.

The Ombudsman found that Frontex’s explanations were reasonable and supported by EU case-law. She thus closed the inquiry finding no maladministration.

Beslut i ärende OI/4/2021/MHZ om hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) respekterar de grundläggande rättigheterna och säkerställer ansvarsskyldighet i samband med dess nya ansvarsområden

Måndag | 18 juli 2022

Ombudsmannen inledde denna undersökning på eget initiativ för att bedöma hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) fullgör sina skyldigheter vad gäller grundläggande rättigheter och insyn enligt förordning (EU) 2019/1896 (Frontexförordningen), där Frontex mandat utvidgades.

Undersökningen rörde hur Frontex säkerställer insyn i dess ”operativa planer”, där ramarna för dess insatser fastställs, och hur byrån fattar beslut om att tillfälligt avbryta, avsluta eller inte inleda en verksamhet om det finns anledning till oro i fråga om respekten för de grundläggande rättigheterna. I undersökningen bedömdes även övervakningen av efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna i samband med påtvingat återvändande och Frontex riktlinjer för screening av papperslösa som olagligen passerar eller försöker passera EU:s yttre gränser.

Mot bakgrund av undersökningen lade ombudsmannen fram ett antal förslag till åtgärder som Frontex skulle kunna vidta för att förbättra sin ansvarsskyldighet. Ombudsmannen uppmanar Frontex att aktivt verka för insyn i operativa planer och i analysen av grundläggande rättigheter som ligger till grund för den verkställande direktörens beslut om att inleda, tillfälligt avbryta eller avsluta insatser. Hon föreslår att Frontex utfärdar särskilda instruktioner till de ”screeninggrupper” som intervjuar flyktingar. Ombudsmannen uppmanar även Frontex att förbättra övervakningen i samband med påtvingat återvändande när Frontex personal ledsagar personer som ska återsändas och att säkerställa bättre rapportering om övervakningsförfaranden.