Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 95 resultat

Decision in case 2067/2020/MIG on the European Border and Coast Guard Agency’s (Frontex) handling of multiple requests for public access to documents made by a single applicant

Onsdag | 16 juni 2021

The case concerned how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) handled multiple requests for public access to documents made by a single applicant. Frontex considered that the scope of the complainant’s multiple requests, which had been made in close temporal proximity, was too extensive to be processed in parallel. It therefore proposed, as a fair solution, to put them in a queue and process them in turn. The complainant did not agree to this approach.

The Ombudsman noted that it was not clear how extensive the scope of the complainant’s requests was and how much work it would entail to assess whether the documents concerned can be released. She proposed that Frontex should immediately recommence processing the complainant’s access requests, beginning with the most urgent one, as indicated by the complainant during the inquiry. She also proposed that Frontex provide the complainant with a list of all documents at issue to enable him to determine the priority of each request.

Frontex accepted the Ombudsman’s proposal and provided the complainant with a reply to the indicated access request shortly thereafter.

The Ombudsman welcomed Frontex’s response to her proposal for a solution and closed the case, calling on Frontex to make every effort to ensure that the complainant’s access requests are now dealt with quickly. The Ombudsman also encourages Frontex, in an effort to avoid delays, to improve its communication with applicants when attempting to find a fair solution on how to process extensive requests.

Beslut i ärende OI/5/2020/MHZ om funktionen hos Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns (Frontex) klagomålsmekanism för påstådda kränkningar av grundläggande rättigheter och rollen för ombudet för grundläggande rättigheter

Tisdag | 15 juni 2021

Ombudsmannen inledde på eget initiativ en utredning för att undersöka hur Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) behandlar påstådda kränkningar av grundläggande rättigheter genom sin ”klagomålsmekanism” samt för att lyfta fram rollen och oberoendet för Frontex ombud för grundläggande rättigheter i detta hänseende.

I samband med en tidigare utredning hade ombudsmannen rekommenderat att det skulle inrättas en oberoende mekanism för hantering av klagomål rörande Frontex insatser. Klagomålsmekanismen godkändes av unionslagstiftaren och togs i bruk 2016.

Genom klagomålsmekanismen behandlar Frontex klagomål från enskilda som anser att deras grundläggande rättigheter har kränkts i samband med Frontex insatser. Ombudet för grundläggande rättigheter har i uppgift att direkt behandla klagomål om åtgärder som vidtagits av Frontex personal och att se till att klagomål mot nationella myndigheters personal som deltar i Frontex insatser behandlas korrekt av de relevanta myndigheterna.

Denna utredning syftade till att bedöma hur Frontex har genomfört de nya regler rörande klagomålsmekanismen och ombudet för grundläggande rättigheter som trädde i kraft i november 2019. Den syftade också till att bedöma klagomålsmekanismens övergripande effektivitet mot bakgrund av allmänhetens oro för kränkningar av grundläggande rättigheter i samband med Frontex insatser.

Det antal klagomål som har behandlats genom klagomålsmekanismen sedan den inrättades är mycket litet och inga klagomål alls har hittills behandlats rörande de åtgärder som vidtagits av Frontex personal. Mellan 2016 och januari 2021 mottog ombudet för grundläggande rättigheter 69 klagomål varav 22 kunde tas upp till behandling. Eftersom insatserna består av personal från olika organ, som är ansvariga inför olika myndigheter, kan det vara svårt för potentiella klaganden att identifiera de påstådda förövarna och att förstå hur och till vem de kan rapportera påstådda kränkningar samt att söka upprättelse genom lämpliga kanaler.

I denna utredning granskade ombudsmannen också klagomål som hade behandlats genom klagomålsmekanismen och identifierade olika potentiella brister som kan göra det svårare för enskilda att rapportera påstådda kränkningar av grundläggande rättigheter och söka upprättelse. Ombudsmannen identifierade i sin utredning också dröjsmål i Frontex genomförande av dess nya skyldigheter avseende klagomålsmekanismen och ombudet för grundläggande rättigheter.

På grundval av utredningen lämnar ombudsmannen en rad förslag till förbättringar till Frontex, i syfte att förbättra klagomålsmekanismens tillgänglighet för potentiella offer för kränkningar av grundläggande rättigheter samt att stärka Frontex ansvarsskyldighet för sina insatser och ansvarsskyldigheten hos alla de som deltar i insatserna. Förslagen omfattar hur man kan underlätta för potentiella offer för kränkningar av grundläggande rättigheter att få kännedom om möjligheterna till upprättelse och rapportera händelser samt hur man kan förbättra behandlingen och uppföljningen av klagomål.