Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Visar 1 – 20 av 401 resultat

Decision on how the European Commission dealt with a request for public access to documents concerning the adoption of EU rules on real driving emissions values (case 1920/2022/NH)

Onsdag | 22 mars 2023

The complainant, a journalist, asked the European Commission for public access to documents concerning the adoption of EU rules on real driving emissions values. The Commission refused to grant access. In doing so, it invoked an exception under the EU's legislation on public access to documents, arguing that disclosure could undermine legal proceedings, as the matter had previously been subject to court proceedings and could be again in the future.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents in question and confirmed that they contain internal legal advice concerning a judgment of the General Court of 13 December 2018. The Ombudsman found that, in view of the specific context of the case, it was reasonable for the Commission to assume that the same subject matter would be challenged in court again.

She therefore considered that the Commission was justified in protecting the confidentiality of four out of five documents at this stage, and concluded that there was no maladministration.

The fifth document is an official Commission decision to appeal to the Court. The Ombudsman’s view is that this document could be made public, in particular because the Commission’s arguments (as presented to the Court) are reflected in the publicly available opinion of the Advocate General. However, since this document was not the main document at issue of the complaint, the Ombudsman does not find it justified to prolong the inquiry into this matter. She trusts that the Commission will look at the document again and reconsider its position.

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Tisdag | 06 december 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Beslut om hur Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar i samband med ett förslag om att begränsa bly i ammunition (ärende 2124/2021/MIG)

Måndag | 14 november 2022

Ärendet gällde en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) om bly i ammunition. Det tog över sju månader för Efsa att hantera begäran och myndigheten förlängde tidsfristen vid flera tillfällen, vilket hindrade klaganden från att använda handlingarna för att ta fram ett bidrag till ett offentligt samråd som anordnades av en annan EU-byrå.

Ombudsmannen inledde en undersökning och fann att Efsas sätt att hantera klagandens begäran om tillgång till handlingar utgjorde ett administrativt missförhållande, särskilt gällande dess underlåtenhet att iaktta de tidsfrister som anges i EU:s lagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar. Hon rekommenderade Efsa att upphöra med sin praxis att förlänga föreskrivna tidsfrister efter 30 arbetsdagar i samband med förslaget till en ”rättvis lösning”. Hon rekommenderade också Efsa att i ett tidigt skede förse sökande med en förteckning över de handlingar som myndigheten identifierar när en begäran om tillgång till handlingar formuleras i breda termer.

Efsa reagerade positivt på ombudsmannens rekommendationer och åtog sig att ändra sina regler och sin praxis för att se till att begäranden om allmänhetens tillgång till handlingar hanteras skyndsamt. Ombudsmannen välkomnade Efsas positiva gensvar och de åtgärder som myndigheten redan hade vidtagit och avser att vidta för att genomföra rekommendationerna, och avslutade undersökningen.