Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sök efter undersökningar

Ärende
Datumspann
Nyckelord
Eller försök med gamla nyckelord (före 2016)

Visar 1 – 20 av 180 resultat

Decision on the European External Action Service’s refusal to grant public access to documents related to EU funding provided to Palestinian civil society organisations (case 29/2022/TM)

Tisdag | 05 juli 2022

The case concerned a request for public access to documents drawn up for the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy relating to funding of Palestinian civil society organisations. The European External Action Service (EEAS) identified excerpts of five documents as falling within the scope of the request. The EEAS denied access, arguing that disclosure would undermine the protection of the public interest as regards international relations.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents at issue and obtained additional, confidential explanations from the EEAS. Based on this and considering the wide margin of discretion that EU institutions enjoy where they consider that international relations are at risk, the Ombudsman found that the EEAS’s decision to refuse access was not manifestly wrong. Given that the public interest at stake cannot be superseded by another public interest that is deemed more important, the Ombudsman closed the case finding no maladministration.

Beslut om Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till en handling om de ersättningar som dess ledamöter begär (ärende 2007/2021/OAM)

Måndag | 25 april 2022

Ärendet gällde hur Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) behandlade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar som visade de ersättningar som betalats ut till dess ledamöter.

EESK offentliggjorde ett dokument med en förteckning över alla dagtraktamenten som betalats ut till över 500 EESK-ledamöter under två mandatperioder. Den offentliggjorde dock inte namnen på ledamöterna för att skydda deras personuppgifter.

Ombudsmannen noterade att EESK efter en tidigare undersökning 2020 vidtagit åtgärder för att i allmänhet förbättra insynen i ledamöternas utgifter. På sin webbplats har den offentliggjort information om hur systemet för ersättning av resekostnader och traktamenten fungerar. EESK offentliggör också information i sina verksamhetsberättelser om belopp som betalats ut årligen till ledamöterna. Dagtraktamentets storlek (290 euro) och närvarolistor offentliggörs också av EESK.

Mot denna bakgrund och utifrån klagandens otillräckliga förklaring hur avslöjandet av var och en av de över 500 ledamöternas namn skulle tjäna allmänintresset enligt EU:s dataskyddslagstiftning, drog ombudsmannen slutsatsen att EESK:s beslut att neka tillgång till namnen var motiverat och avslutade undersökningen eftersom inget administrativt missförhållande förelåg.

Decision How the European Commission dealt with a request for public access to documents concerning a procurement procedure related to strategic communication services (case 1838/2021/DL)

Torsdag | 17 mars 2022

The complainant sought public access to documents related to a procurement procedure organised by the European Commission.

The Commission granted access to parts of the documents only. It argued that fully disclosing the requested documents would undermine the privacy and the integrity of the persons mentioned, the tenderers’ commercial interests and the Commission’s internal decision-making.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents in question and found that the tender bids contained detailed information about the winning tenderer’s strategies and methodologies and the key experts proposed by that tenderer. The other documents contained the Commission’s evaluation of the bids. All documents contained some personal data.

In light of this, the Ombudsman considered that the Commission’s refusal to grant public access to the documents was reasonable and in line with the EU legislation on public access to documents. 

The Ombudsman thus closed the inquiry finding no maladministration.