• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Ombudsmannen: etik och uppförande

Ombudsmannen: etik och uppförande

Den 5 februari 2015 godkände Emily O'Reilly uppförandekoden för Europeiska ombudsmannen. Detta initiativ visar hennes engagemang och vilja till öppenhet och efterlevnad av etiska regler. Det återspeglar också hennes starka övertygelse att EU:s institutioner kan återvinna medborgarnas förtroende endast genom att erbjuda medborgarvänliga, ansvarstagande och insynsvänliga tjänster som lever upp till höga etiska normer.

Enligt den text där riktlinjerna för de närmaste åren dras upp, Towards 2019, innebär ombudsmannens strategi ett åtagande från vår sida att leva som vi lär och att fullt ut respektera bland annat principerna om integritet och ansvarstagande i all vår verksamhet. Materialet på ombudsmannens webbplats under rubriken etik och uppförande syftar till att uppfylla detta åtagande.

Utöver uppförandekoden och ombudsmannens intresseförklaring innehåller denna del information om utgifter i samband med tjänsteresor och representation. Uppgifterna ger tillsammans med annan information på andra sidor på ombudsmannens webbplats en klar bild av ombudsmannens agerande och användning av sina resurser.

Läs mer ...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007